งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม ชั้นม 2/4 เลขที่ 28.  ประวัติส่วนตัว  ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม  วันเดือนปีเกิด 24 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 289 ต. ควนลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม ชั้นม 2/4 เลขที่ 28.  ประวัติส่วนตัว  ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม  วันเดือนปีเกิด 24 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 289 ต. ควนลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม ชั้นม 2/4 เลขที่ 28

2  ประวัติส่วนตัว  ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม  วันเดือนปีเกิด 24 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 289 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0900736931  อีเมล์ chamapannumai@gmail.c om  Facebook chamapan nu- mai  Line -

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  ชื่อโรงเรียน วัดม่วงค่อม  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน วัดม่วงค่อม  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษา 2/4  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4  คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ  รักแล้วรักเลย  งานอดิเรก  เล่นเฟส  ความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬา เล่นวอลเลย์บอล

5


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม ชั้นม 2/4 เลขที่ 28.  ประวัติส่วนตัว  ชื่อ ด. ญ. ฉมาพรรณ หนูไหม  วันเดือนปีเกิด 24 มิถุนายน 2543  ที่อยู่ 289 ต. ควนลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google