งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา Medical Analysis. กรณีศึกษาที่ 1 ปัญหาที่พบ มีการปรับลดขนาดยา Methimazole และ Furosemide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา Medical Analysis. กรณีศึกษาที่ 1 ปัญหาที่พบ มีการปรับลดขนาดยา Methimazole และ Furosemide."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา Medical Analysis

2 กรณีศึกษาที่ 1 ปัญหาที่พบ มีการปรับลดขนาดยา Methimazole และ Furosemide

3 กรณีศึกษาที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย ผู้ป่วยชาย อายุ 48 ปี ได้รับการวินิจฉัย Cardiomyopathy เมื่อ 13 มกราคม 2549 ได้รับการวินิจฉัย Thyrotoxicosis เมื่อ 17 มกราคม 2549 ได้รับการวินิจฉัย Atrial fibrillation and flutter เมื่อ 18 กันยายน 2549

4 รายการยาที่ได้รับวันนี้

5 ยาเดิมครั้งล่าสุด

6 การวิเคราะห์

7 เหตุผลที่มีการปรับลดขนาดยา Methimazole ระดับ Free T4, Free T3 และ TSH ลดลง ติดต่อกันมากกว่า 2-3 เดือน

8 เหตุผลที่มีการปรับลดขนาดยา Furosemide ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อย ความดันโลหิตค่อนข้างต่ำ ผู้ป่วยมีอาการบวมลดลง ผู้ป่วยมีอาการของการขาดน้ำ

9


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา Medical Analysis. กรณีศึกษาที่ 1 ปัญหาที่พบ มีการปรับลดขนาดยา Methimazole และ Furosemide.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google