งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม รวม

3 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม ,478, ,766, ,244, พฤศจิกายน ,672, ,008679,020, ,764822,693, ธันวาคม ,344, ,297502,995, ,231657,340, มกราคม ,144164,477, ,539495,598, ,683660,076, กุมภาพันธ์ ,084191,413, ,373458,639, ,457650,053, มีนาคม ,272235,558, ,573487,481, ,845723,039, เมษายน ,031193,760, ,200628,065, ,231821,825, พฤษภาคม ,281194,936, ,536493,561, ,817688,497, มิถุนายน ,327238,086, ,987454,602, ,314692,688, กรกฎาคม ,396120,566, ,848430,416, ,244550,982, สิงหาคม ,721271,513, ,924461,499, ,645733,012, รวมทั้งสิ้น 12,1132,053,808, ,0485,675,646, ,1617,729,454,775.45

4 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อุทกภัย 2151, อัคคีภัย 20784, วาตภัย 13138,367, ภัยแล้ง 1441,235, โรคระบาดพืช 164, ไฟป่า 121, รวมทั้งสิ้น 5150,625,584.95

5 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยังไม่ได้ ตกลงกับ ธนาคาร 04 บัญชี ปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญชี ถูก อายัด 51 บัญชีไม่ ถูกต้อง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม รวมทั้งสิ้น

6 เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม ,354, พฤศจิกายน ,551, ธันวาคม ,287, มกราคม ,468, กุมภาพันธ์ ,991, มีนาคม ,454, เมษายน ,833, พฤษภาคม ,911, มิถุนายน ,632, กรกฎาคม ,070,156, สิงหาคม ,950, รวมทั้งสิ้น 9,374 60,929,592,795.35


ดาวน์โหลด ppt เดือนจำนวนที่อนุมัติ และยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google