งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะ โลกร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะ โลกร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะ โลกร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลก

2 กลไกหนึ่งที่ทำให้โลกเรารักษา พลังงานความร้อนไว้ได้ คือ " ปรากฏการณ์เรือนกระจก " (greenhouse effect) โดยโลก จะมีชั้นบาง ๆ ของแก๊สกลุ่ม หนึ่งเรียกว่า " แก๊สเรือนกระจก " (greenhouse gas) ที่ทำหน้าที่ ดักและสะท้อนความร้อนที่โลก แผ่กลับออกไปในอวกาศให้ กลับเข้าไปในโลกอีก

3

4 ปรากฏการณ์เรือนกระจก ค้นพบโดยโจเซฟ ฟูเรียร์ เมื่อ พ. ศ. 2367 และได้รับการ ตรวจสอบเชิงปริมาณโดยสวาน เต อาร์รีเนียส ในปี พ. ศ. 2439 กระบวนการเกิดขึ้นโดยการดูด ซับและการปลดปล่อยรังสี อินฟราเรดโดยแก๊สเรือนกระจก เป็นตัวทำให้บรรยากาศและผิว โลกร้อนขึ้นโจเซฟ ฟูเรียร์ พ. ศ. 2367สวาน เต อาร์รีเนียส พ. ศ. 2439รังสี อินฟราเรด

5 ซี่งปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิด จากภาวะโลกร้อนขึ้นที่มี มูลเหตุมาจากการปล่อยก๊าซ พิษต่าง ๆ จากโรงงาน อุตสาหกรรม ทำให้แสงอาทิตย์ ส่องทะลุผ่านชั้นบรรยากาศมา สู่พื้นโลกได้มากขึ้น โลก ร้อน จัด


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุ การที่มนุษย์เผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น ถ่าน หิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน เราต่างทราบดีถึงผลกระทบบางอย่างของภาวะ โลกร้อน เช่น การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google