งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office 365 CDG Group Training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office 365 CDG Group Training"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office 365 CDG Group Training
Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat

2 3 อย่าง จะรู้ได้อย่างไร ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร

3 How to know? จะทราบได้อย่างไรคะ ว่าบัญชีขึ้นไปอยู่บน Office365 แล้ว?
ทางทีมงานจะมี แจ้งล่วงหน้าว่า ของเราจะถูกย้ายเข้าไปวันที่กำหนดครับ จะทราบได้อย่างไรคะ ว่าบัญชีขึ้นไปอยู่บน Office365 แล้ว? หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ทดสอบเข้า OWA เดิมครับ

4 How to know?

5

6 3 อย่าง จะรู้ได้อย่างไร ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร

7 แล้วอย่างนี้ต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างคะ?
How to do? แล้วอย่างนี้ต้องมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างคะ? ตามผมมาเลยครับ

8 How to do? 1 Outlook OWA อีเมลที่ขนาดใหญ่กว่า 20MB รวมถึงไฟล์แนบ
จะไม่ถูก migrate นะครับ ให้ค้นหา ที่มีขนาดตั้งแต่ 20 MB ขึ้นไป โดยพิมพ์ messagesize:>=20 MB ในช่อง Search ของ Outlook หรือ OWA แล้วดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องครับ Outlook OWA

9 How to do? 2 ค่า preferences, filters, และ signatures ใน OWA • ค่าต่างๆเหล่านี้จะไม่ถูก migrate ไปที่ Office 365 อย่าลืมบันทึกไว้ด้วยนะครับ • อนึ่ง ค่าใน Outlook ที่ใช้งานอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเก็บอยู่ที่โปรแกรม • หากจะติดตั้งชุดโปรแกรมใหม่ ก็ควรบันทึกเก็บไว้ด้วยเช่นกัน Outlook

10 How to do? 3 Outlook Outlook
Calendars และ folders จะถูก migrate ขึ้นไปทั้งหมด • ตรวจสอบที่ Calendar > Calendar Permission ใน Outlook และทำการจด Name และ Permission Level ที่มีก่อนการ migrate Outlook

11 How to do? ถ้าใช้ Outlook อยู่แล้ว เพียงแค่กรอกอีเมลในรูปแบบ ก็สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยครับ ถ้าใช้ Outlook อยู่แล้ว จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะ? Outlook ที่ใช้อยู่ต้องเป็นรุ่น ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไปนะครับ

12 How to do? ในวันแรกหากยังไม่สามารถเข้าใช้ Outlook ได้แนะนำให้ใช้ OWA แทนไปก่อนนะครับ

13 3 อย่าง จะรู้ได้อย่างไร ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร

14 การใช้งาน การเข้าใช้งาน Office 365 การตั้งค่าใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ
การใช้งาน Office บน Browser ค่าต่างๆบน Outlook Web App การติดตั้ง Office บนเครื่อง การตั้งค่าใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ขีดความสามารถ และข้อจำกัด Contact Point

15 การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365

16 Username:

17 Sign in to Office365 Username: 00xxxx@cdg.co.th
Password: current password (not change)

18 Sign in to Office365 First Login

19 Sign in to Office365

20 การใช้งาน Office บน Browser

21 Office Online

22 Office Online Office in the browser Office Online also hosts apps for Office and requires a browser that supports HTML 5 and JavaScript 5, like: Internet Explorer 9 with at least MS12-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer: June 12, 2012 installed Internet Explorer 10 or later (strongly recommended) At least Mozilla Firefox 12 At least Apple Safari 5 At least Google Chrome 18

23 ค่าต่างๆบน Outlook Web App

24 Configuration

25 การติดตั้ง Office บนเครื่อง

26 การติดตั้ง Office บนเครื่อง
ติดตั้งจากหน้าเว็บ Portal

27 การติดตั้ง Office บนเครื่อง
ติดตั้งจากหน้าเว็บ IDC Step 1: Go to Step 2: Download Office Client(zip file) relate your type of operating system Step 3: Extract to C:\ Step 4: Go to C:\O365-xxbit\ Double Click > Run-O365-xxbit.bat Step 5 : About 25 minutes if Command Prompt Windows disappear. Office Client is installed successfully.

28 System requirements

29 การตั้งค่าใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ
Setup on OS Mail application Setup on OWA Mobile

30 Configuring and Connecting iOS devices
Account Configuration Setup on OS Mail application Configuring and Connecting iOS devices Step 1: Setting Step 2: Mail Step 3: Add Account

31 Email Account Configuration
Step 4: Microsoft Exchange Step 5: Enter your address and password Tap Next.

32 Email Account Configuration
Step 6: Server: outlook.office365.com Domain: (Leave Blank) Username: Step 7: Set which you want to sync tap Save.

33 Configuring and Connecting Android devices
Account Configuration Configuring and Connecting Android devices Setup on OS Mail application Step 1: Settings Step 2: + Add Account Step 3: Corporate

34 Email Account Configuration
Step 5: Fill address and password Tap Next. Step 4: Exchange

35 Email Account Configuration
Step 6: Configure Account Setup (continued) Enter your in the “Domain\Username” field Enter your password enter outlook.office365.com in server field Verify there is a checkmark for Use secure connection Tap Next. Step 7: You will be prompted to allow remote security administration. Tap OK to allow setup to complete.

36 Email Account Configuration
Step 8: Select sync options. Tap Next. Step 9: Set account name. Tap Next Step 10: Activate.

37 OWA Mobile Setup on OWA Mobile

38 OWA Mobile

39 OWA Mobile

40 Office Mobile

41 Email Account Configuration
For Existing Outlook Setup on Outlook ปกติทุกท่านจะใส่ user เป็น cdg\00XXXX ซึ่งจะทำให้ login ไม่ผ่าน (User ถูกลบออกจากระบบเก่าแล้ว) ให้แก้ไข user เป็น แทนและใส่ password หรือรหัสผ่านเดิม จะทำให้ Outlook Client ปรับค่า Server และสามารถใช้งานได้ตามปกติ cdg\00XXXX

42 Email Account Configuration
For Microsoft Outlook 2013 <- Control Panel Mail (Microsoft Outlook 2013)

43 Email Account Configuration
Step 1: Choose “Show Profiles” Step 2: Choose “Add” Step 3: Set Profile Name and click “OK”

44 Step 4: Setup Account Information
Account Configuration Step 4: Setup Account Information (Real name)

45 Step 5: Enter credential
Account Configuration Step 5: Enter credential (Staff ID No.) Step 6: Wait until Configuration

46 ขีดความสามารถ และข้อจำกัด
Bring Your Own Device (BYOD) (แปลตามอักษร: "นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง")

47 Capabilities and Limitation
เพิ่มความจุจากเดิม 500 MB เป็น 50 GB มี OneDrive Cloud Storage ให้ใช้งาน 1 TB การรับ-ส่ง อาจช้าเป็นบางเวลา เนื่องจากที่เก็บอยู่สิงคโปร์ Office Mobile ยังไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย( สามารถนำชุดโปรแกรมไปติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน และสามารถถอดบัญชี (Deactivate) ออกจากอุปกรณ์ได้ สามารถทำเอกสารต่างๆร่วมกัน ในเวลาเดียวกันได้

48 Capabilities and Limitation
Limitation for Open Office ( Limitation for Office Online

49 Contact Point กัญญ์ชนา นวลเศษ PRAWIT SAMNAK prawit.s@cdg.co.th 1854
ประวิทย์ สำนัก SUKANYA SWADISWANEE 1769 สุกัญญา สวัสดิสวนีย์ GLOBETECH KUNCHANA NULSATE 6603,328 กัญญ์ชนา นวลเศษ

50 Contact Point พิมพ์ชนก กล่อมวงค์ ฐิติวัลคุ์ เนียมประเสริฐ
PHIMCHANOK GROMWONG 1369 พิมพ์ชนก กล่อมวงค์ TITIWAN NIEMPRASERT 1562 ฐิติวัลคุ์ เนียมประเสริฐ CHADCHAI TANGWADTHANA 1226 ฉัตรชัย ตั้งวัฒนา

51 Contact Point ISD.Helpdesk 4300 isd.Helpdesk@g-able.com
CDT-TS SURIN JHAISUPAP CDT-MOI / CORE TOSSAPON NGAMWITCHUKORN CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN MUNGSITTISAK 2895 SAKDAWOOT CHALAEYPOB ISD.Helpdesk 4300

52 IT ADMIN Company Name Email Address EXT ESRI PRAWIT SAMNAK
1769 SUKANYA SWADISWANEE  1854 GLOBETECH KUNCHANA NULSATE CDGS PHIMCHANOK GROMWONG 1369 TITIWAN NIEMPRASERT 1562 CHADCHAI TANGWADTHANA 1226 CDT-TS SURIN JHAISUPAP CDT-MOI / CORE TOSSAPON NGAMWITCHUKORN CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN MUNGSITTISAK 2895 SAKDAWOOT CHALAEYPOB   G-ABLE ISD.Helpdesk 4300

53 Q&A

54 THIS IS THE HEADLINE

55 THIS IS THE HEADLINE

56 THIS IS THE HEADLINE Content Design 1
Key message Key message Key message Key message Key message Key message Content Design 1 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial”

57 THIS IS THE HEADLINE Content Design 2
Key message Key message Key message Key message Key message Key message Content Design 2 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial”


ดาวน์โหลด ppt Office 365 CDG Group Training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google