งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat

2 3 อย่าง  จะรู้ได้อย่างไร  ต้องทำอย่างไร  ใช้งานอย่างไร

3 3 How to know? หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ทดสอบเข้า OWA เดิมครับ ทางทีมงานจะมี E-mail แจ้ง ล่วงหน้าว่า E-mail ของเราจะ ถูกย้ายเข้าไปวันที่กำหนดครับ

4 4 How to know?

5 5 https://portal.office.com

6 3 อย่าง  จะรู้ได้อย่างไร  ต้องทำอย่างไร  ใช้งานอย่างไร

7 7 How to do? ตามผมมาเลยครับ

8 8 How to do? Outlook OWA อีเมลที่ขนาดใหญ่กว่า 20MB รวมถึงไฟล์แนบ จะไม่ถูก migrate นะครับ ให้ค้นหา Email ที่มีขนาดตั้งแต่ 20 MB ขึ้นไป โดยพิมพ์ messagesize:>=20 MB ในช่อง Search ของ Outlook หรือ OWA แล้วดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องครับ 1

9 9 How to do? Outlook ค่า preferences, email filters, และ signatures ใน OWA ค่าต่างๆเหล่านี้จะไม่ถูก migrate ไปที่ Office 365 อย่าลืมบันทึกไว้ด้วยนะครับ อนึ่ง ค่าใน Outlook ที่ใช้ งานอยู่แล้วจะไม่ เปลี่ยนแปลงเพราะเก็บอยู่ที่ โปรแกรม หากจะติดตั้งชุดโปรแกรม ใหม่ ก็ควรบันทึกเก็บไว้ด้วย เช่นกัน 2

10 10 How to do? Outlook Calendars และ folders จะ ถูก migrate ขึ้นไปทั้งหมด ตรวจสอบที่ Calendar > Calendar Permission ใน Outlook และทำการจด Name และ Permission Level ที่มีก่อนการ migrate 3 Outlook

11 11 How to do? Outlook ที่ใช้อยู่ ต้องเป็นรุ่น ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไปนะครับ ถ้าใช้ Outlook อยู่แล้ว เพียง แค่กรอกอีเมลในรูปแบบ 00xxxx@cdg.co.th ก็ สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลย ครับ

12 12 How to do? ในวันแรกหากยังไม่สามารถ เข้าใช้ Outlook ได้แนะนำให้ ใช้ OWA แทนไปก่อนนะครับ

13 3 อย่าง  จะรู้ได้อย่างไร  ต้องทำอย่างไร  ใช้งานอย่างไร

14 การใช้งาน  การเข้าใช้งาน Office 365  การใช้งาน Office บน Browser  ค่าต่างๆบน Outlook Web App  การติดตั้ง Office บน เครื่อง  การตั้งค่าใช้งานบน อุปกรณ์ต่างๆ  ขีดความสามารถ และข้อจำกัด  Contact Point

15 15  การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365

16 16 https://portal.office.com Username: 00xxxx@cdg.co.th

17 17 Sign in to Office365 Username: 00xxxx@cdg.co.th Password: current password (not change)

18 18 Sign in to Office365 First Login

19 19 Sign in to Office365

20 20  การใช้งาน Office บน Browser

21 21 Office Online

22 22 Office Online Office in the browser Office Online also hosts apps for Office and requires a browser that supports HTML 5 and JavaScript 5, like: Internet Explorer 9 with at least MS12-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer: June 12, 2012 installed Internet Explorer 10 or later (strongly recommended) At least Mozilla Firefox 12 At least Apple Safari 5 At least Google Chrome 18 https://support.office.com/en-za/article/Supported-browsers-in-Office-2013- and-Office-365-ProPlus-57342811-0dc4-4316-b773-20082ced8a82

23 23  ค่าต่างๆบน Outlook Web App

24 24 Configuration

25 25  การติดตั้ง Office บน เครื่อง

26 26 การติดตั้ง Office บน เครื่อง  ติดตั้งจากหน้าเว็บ Portal

27 27 การติดตั้ง Office บน เครื่อง  ติดตั้งจากหน้าเว็บ IDC Step 1: Go to http://idc.cdg.co.th/o365/http://idc.cdg.co.th/o365/ Step 2: Download Office Client(zip file) relate your type of operating system Step 3: Extract to C:\ Step 4: Go to C:\O365-xxbit\ Double Click > Run-O365-xxbit.bat Step 5 : About 25 minutes if Command Prompt Windows disappear. Office Client is installed successfully. http://idc.cdg.co.th/o365

28 28 System requirements http://office.microsoft.com/en-001/support/system-requirements-for-office-2013-and-office-365-proplus-HA102785958.aspx

29 29  การตั้งค่าใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ  Setup on OS Mail application  Setup on OWA Mobile

30 30 Email Account Configuration Configuring and Connecting iOS devices Step 1: Setting Step 2: Mail Step 3: Add Account  Setup on OS Mail application

31 31 Email Account Configuration Step 4: Microsoft Exchange Step 5: Enter your email address and password Tap Next.

32 32 Email Account Configuration Step 6: Server : outlook.office365.com Domain: (Leave Blank) Username: 00xxxx@cdg.co.th Step 7: Set which you want to sync tap Save.

33 33 Email Account Configuration Configuring and Connecting Android devices Step 1: Settings Step 2: + Add Account Step 3: Corporate  Setup on OS Mail application

34 34 Email Account Configuration Step 4: Exchange Step 5: Fill email address and password Tap Next.

35 35 Email Account Configuration Step 6: Configure Account Setup (continued) Enter your 00xxxx@cdg.co.th in the “Domain\Username” field Enter your password enter outlook.office365.com in server field Verify there is a checkmark for Use secure connection Tap Next. Step 7: You will be prompted to allow remote security administration. Tap OK to allow setup to complete.

36 36 Email Account Configuration Step 8: Select sync options. Tap Next. Step 9: Set account name. Tap Next Step 10: Activate.

37 37 OWA Mobile  Setup on OWA Mobile

38 38 OWA Mobile

39 39 OWA Mobile

40 40 Office Mobile

41 41 Email Account Configuration For Existing Outlook ปกติทุกท่านจะใส่ user เป็น cdg\00XXXX ซึ่งจะทำ ให้ login ไม่ผ่าน (User ถูกลบออกจากระบบเก่าแล้ว ) ให้ แก้ไข user เป็น 00XXXX@cdg.co.th แทนและใส่ password หรือรหัสผ่านเดิม จะทำให้ Outlook Client ปรับค่า Server และสามารถใช้งานได้ตามปกติ cdg\00XXXX 00XXXX@cd g.co.th  Setup on Outlook

42 42 Email Account Configuration For Microsoft Outlook 2013 <- Control Panel Mail (Microsoft Outlook 2013)

43 43 Email Account Configuration Step 1: Choose “Show Profiles” Step 2: Choose “Add” Step 3: Set Profile Name and click “OK”

44 44 Email Account Configuration Step 4: Setup Account Information (Real email name)

45 45 Email Account Configuration Step 5: Enter credential (Staff ID No.) Step 6: Wait until Configuration

46 46  ขีดความสามารถ และ ข้อจำกัด

47 47 Capabilities and Limitation เพิ่มความจุจากเดิม 500 MB เป็น 50 GB มี OneDrive Cloud Storage ให้ใช้งาน 1 TB การรับ - ส่ง email อาจช้าเป็นบางเวลา เนื่องจากที่เก็บ อยู่สิงคโปร์ Office Mobile ยังไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย (http://products.office.com/th-TH/mobile/device- availability-worldwide)http://products.office.com/th-TH/mobile/device- availability-worldwide สามารถนำชุดโปรแกรมไปติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน และสามารถถอดบัญชี (Deactivate) ออกจากอุปกรณ์ได้ สามารถทำเอกสารต่างๆร่วมกัน ในเวลาเดียวกันได้

48 48 Capabilities and Limitation Limitation for Open Office (https://support.office.com/en- us/article/Differences-between-the- OpenDocument-Text-odt-format-and-the-Word- docx-format-used-by-Word-Online-1183ee75- 0aae-47c2-b2ba-0c839135011f?ui=en- US&rs=en-US&ad=US) Limitation for Office Online https://support.office.com/en- us/article/Differences-between-using-a- document-in-the-browser-and-in-Word- 3e863ce3-e82c-4211-8f97-5b33c36c55f8

49 49 GLOBETECH SUKANYA SWADISWANEE sukanya.sw@cdg.co.th 1769 สุกัญญา สวัสดิสวนีย์ PRAWIT SAMNAK prawit.s@cdg.co.th 1854 ประวิทย์ สำนัก KUNCHANA NULSATE กัญญ์ชนา นวลเศษ kunchana.n@cdg.co.th 6603,328 Contact Point

50 50 PHIMCHANOK GROMWONG phimchanok.g@cdg.co.th 1369 TITIWAN NIEMPRASERT titiwan.n@cdg.co.th 1562 CHADCHAI TANGWADTHANA chadchai.t@cdg.co.th 1226 พิมพ์ชนก กล่อมวงค์ ฐิติวัลคุ์ เนียมประเสริฐ ฉัตรชัย ตั้งวัฒนา Contact Point

51 51 CDT-TSSURIN JHAISUPAP surin.j@cdg.co.th 6501 7977 CDT-MOI / CORE TOSSAPON NGAMWITCHUKORN tossapon.n@cdg.co.th 6000 140 CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN MUNGSITTISAK prapapan.m@cdg.co.th 2895 SAKDAWOOT CHALAEYPOB sakdawoot.c@cdg.co.th ISD.Helpdesk isd.Helpdesk@g-able.com 4300 Contact Point

52 52 CompanyNameEmail Address EXT ESRI PRAWIT SAMNAKprawit.s@cdg.co.th 1769 SUKANYA SWADISWANEE sukanya.sw@cdg.co.th 1854 GLOBETECHKUNCHANA NULSATEkunchana.n@cdg.co.th 6603 328 CDGSPHIMCHANOK GROMWONGphimchanok.g@cdg.co.th 1369 TITIWAN NIEMPRASERTtitiwan.n@cdg.co.th 1562 CHADCHAI TANGWADTHANAchadchai.t@cdg.co.th 1226 CDT-TSSURIN JHAISUPAPsurin.j@cdg.co.th 6501 7977 CDT-MOI / CORETOSSAPON NGAMWITCHUKORNtossapon.n@cdg.co.th 6000 140 CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN MUNGSITTISAKprapapan.m@cdg.co.th 2895 SAKDAWOOT CHALAEYPOBsakdawoot.c@cdg.co.th G-ABLEISD.Helpdeskisd.Helpdesk@g-able.com 4300 IT ADMIN

53 53 Q&A

54 54 THIS IS THE HEADLINE

55 55 THIS IS THE HEADLINE

56 56 Content Design 1 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial” THIS IS THE HEADLINE Key message Key message Key message

57 57 THIS IS THE HEADLINE Key message Key message Key message Content Design 2 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial”


ดาวน์โหลด ppt Office 365 CDG Group Training Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google