งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ภควดี อินทนุพัฒน์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ภควดี อินทนุพัฒน์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 37."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ภควดี อินทนุพัฒน์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 37

2 ประวัติส่วนตัว เด็กหญิง ภควดี อินทนุพัฒน์ เกิดวันพุธ ที่ 1 เดือน พฤษจิกายน พ. ศ 2543 10/1 ต. คลองหอยโข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สง ขา 0937512715 T-luk_@gmail.com Joy Pakawadee

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่อโรงเรียน บ้านหน้าวัดโพธิ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชื่อโรงเรียน บ้านหน้าวัดโพธิ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ คือ รักไม่ยุ้ง มุ่งแต่เรียน งานอดิเรก คือ ฟังเพลง ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิง ภควดี อินทนุพัฒน์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 37.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google