งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. ธัญญาพร แก้ว คงบุญ ม.2/7 เลขที่ 31. ประวัติส่วนตัว  ด. ญ. ธัญญาพร แก้วคงบุญ  28 กันยายน 2543  71/513 หมู่ 1 ซ.7 ถ. ลพบรีราเมศวร์ ต. คลอง แห อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. ธัญญาพร แก้ว คงบุญ ม.2/7 เลขที่ 31. ประวัติส่วนตัว  ด. ญ. ธัญญาพร แก้วคงบุญ  28 กันยายน 2543  71/513 หมู่ 1 ซ.7 ถ. ลพบรีราเมศวร์ ต. คลอง แห อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. ธัญญาพร แก้ว คงบุญ ม.2/7 เลขที่ 31

2 ประวัติส่วนตัว  ด. ญ. ธัญญาพร แก้วคงบุญ  28 กันยายน 2543  71/513 หมู่ 1 ซ.7 ถ. ลพบรีราเมศวร์ ต. คลอง แห อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 0836772706  อีเมล Pop_omyimde@hotmail.comPop_omyimde@hotmail.com  Facebook : Pop Thanyaporn  Line : Poppy1234

3 ประวัติการศึกษา  ระดับช้นอนุบาล 1-3  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพลวิทยา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนพลวิทยา  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ - ทำวันนี้ให้ดีที่สด  งานอดิเรก - ฟังเพลง  ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี - ว่ายน้ำ - แบตมินตัน


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. ธัญญาพร แก้ว คงบุญ ม.2/7 เลขที่ 31. ประวัติส่วนตัว  ด. ญ. ธัญญาพร แก้วคงบุญ  28 กันยายน 2543  71/513 หมู่ 1 ซ.7 ถ. ลพบรีราเมศวร์ ต. คลอง แห อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google