งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. เกรวรรณ ทองคีรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. เกรวรรณ ทองคีรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. เกรวรรณ ทองคีรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 17

2 ประวัติส่วนตัว  ด. ญ. เกรวรรณ ทองคีรี  6/ พ. ค /44  76 หมู่ที่ 7 ต. ทุ่งลาน อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา  0987254308  Nong kae

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  โรงเรียนวัดม่วงค่อม  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนวัดม่วงค่อม  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรกวามสามารถพิเศษ  คติประจำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น  งานอดิเรก  อ่านหนังสือ เล่นเฟส วาดภาพ  ความสามารถพิเศษ  ด้านสังคม


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ด. ญ. เกรวรรณ ทองคีรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google