งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ. หัสดี นามสกุล คง ประดิษฐ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ. หัสดี นามสกุล คง ประดิษฐ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ. หัสดี นามสกุล คง ประดิษฐ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 40

2 ประวัติส่วนตัว  ชื่อ ด. ญ. หัสดี สกุล คง ประดิษฐ์  วัน 24 เดือน พฤษภาคม ปีเกิด 2543  ที่อยู่ 45 ม.6 ต. ทุ่งตำเสา ถ. น้ำตกโตนงาช้าง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110  เบอร์โทร 0950350152  อีเมล์ milkzaza_27@hotmail.com milkzaza_27@hotmail.com  Facebook Hatsadee Khongpardit  Line -----

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์ วิทยาคาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์ วิทยาคาร  ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ เรียน ๆ รัก ๆ ปากกาถูกลักไม่พัก เรียน  งานอดิเรก เล่นเฟสบุ๊ค / ฟังเพลง  ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา

5 ชื่อ หมิว น้ะฮร้า ผมทรงใหม่ ไช ไรกว่าเดิม


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ. หัสดี นามสกุล คง ประดิษฐ์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google