งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42

2 ชื่อ เด็กหญิง ลลิตา สกุล หนูวิไล วัน เดือน ปีเกิด 13 ธันวาคม พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 25 หมู่บ้านไทยสมุทร ซ.15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร 0956205739,0950894168 อีเมล์ Aomziiza-55@hotmail.comAomziiza-55@hotmail.com Facebook Lalita Nuwilai ชื่อ เด็กหญิง ลลิตา สกุล หนูวิไล วัน เดือน ปีเกิด 13 ธันวาคม พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 25 หมู่บ้านไทยสมุทร ซ.15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร 0956205739,0950894168 อีเมล์ Aomziiza-55@hotmail.comAomziiza-55@hotmail.com Facebook Lalita Nuwilai

3 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติ ประจำ ใจ งานอดิเรก ความสามารถ พิเศษ คติประจำใจ แพ้ได้ แต่ห้ามท้อ งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ เล่น Facebook อ่านหนังสือ ฟังเพลง ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี อูคูเลเล่ - ด้านกีฬา แบตมินตัน คติประจำใจ แพ้ได้ แต่ห้ามท้อ งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ เล่น Facebook อ่านหนังสือ ฟังเพลง ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี อูคูเลเล่ - ด้านกีฬา แบตมินตัน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google