งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42

2 ชื่อ เด็กหญิง ลลิตา สกุล หนูวิไล วัน เดือน ปีเกิด 13 ธันวาคม พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 25 หมู่บ้านไทยสมุทร ซ.15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร , อีเมล์ Facebook Lalita Nuwilai ชื่อ เด็กหญิง ลลิตา สกุล หนูวิไล วัน เดือน ปีเกิด 13 ธันวาคม พ. ศ.2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 25 หมู่บ้านไทยสมุทร ซ.15 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร , อีเมล์ Facebook Lalita Nuwilai

3 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติ ประจำ ใจ งานอดิเรก ความสามารถ พิเศษ คติประจำใจ แพ้ได้ แต่ห้ามท้อ งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ เล่น Facebook อ่านหนังสือ ฟังเพลง ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี อูคูเลเล่ - ด้านกีฬา แบตมินตัน คติประจำใจ แพ้ได้ แต่ห้ามท้อ งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ เล่น Facebook อ่านหนังสือ ฟังเพลง ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี อูคูเลเล่ - ด้านกีฬา แบตมินตัน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42 ชื่อ ด. ญ. ลลิตา หนูวิไล ชิ้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google