งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. ศุภฤกษ์ อะวะภาค ชั้นม.2/3 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. ศุภฤกษ์ อะวะภาค ชั้นม.2/3 เลขที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. ศุภฤกษ์ อะวะภาค ชั้นม.2/3 เลขที่ 18

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ ด. ช. ศุภฤกษ์ อะวะภาค วันที่ 20 เมษายน 2544 ที่อยู่ 158/1 ต. ทุ่ง ตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร 081- 6792435 อีเมล์ Facebook line

3 ระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3 ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชา สรรค์ ประวัติการศึกษา

4 คติประจำใจ งานอดิเรกความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ทำวันนี้ไห้ดีที่สุดเผื่อ วันข้างหน้า งานอดิเรก ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง เล่นเกม เล่นกีฬา ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี ดีดกีต้า เก่ง - ด้านกีฬา เล่น ฟุตบอลเก่ง - ด้านคอมพิวเตอร์ เล่นเกมเก่ง

5 แมงกระพรุน สีส้ม แมงกระพรุน


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อด. ช. ศุภฤกษ์ อะวะภาค ชั้นม.2/3 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google