งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชื่อด. ญ. กรกมล เอียดจงดี  วัน / เดือน / ปี 25/09/43  ที่อยู่ 20 หมู่ 1 ต. โคกม่วง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา  เบอร์โทร 0828446052  อีเมลล์ -  Facebook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชื่อด. ญ. กรกมล เอียดจงดี  วัน / เดือน / ปี 25/09/43  ที่อยู่ 20 หมู่ 1 ต. โคกม่วง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา  เบอร์โทร 0828446052  อีเมลล์ -  Facebook."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ชื่อด. ญ. กรกมล เอียดจงดี  วัน / เดือน / ปี 25/09/43  ที่อยู่ 20 หมู่ 1 ต. โคกม่วง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา  เบอร์โทร 0828446052  อีเมลล์ -  Facebook kronkamon aedjongdee  Line- ประวัติส่วนตัว

2 ประวัติ การศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1- 3 ชื่อโรงเรียน โรงเรียน กิตติวิทย์ บ้านพรุ ระดับชั้น ประถมศึกษา 1-6 ชื่อโรงเรียน โรงเรียน วัดโคกเห รียง ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชา สรรค์

3  คติประจำใจ  - ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  งานอดิเรก  - ร้องเพลง, เล่นดนตรี  ความสามารถพิเศษ  - ด้าน ดนตรี ถนัด trombone  - ด้าน กีฬา ถนัด แบดมินตัน  - ด้าน คอมพิวเตอร์ เล่นเกมส์ คติประจำใจ

4

5 ด. ญ. กรกมล เอียดจงดีชั้นม.2/2 เลขที่ 25 แฟ้มสะสมผลงาน


ดาวน์โหลด ppt  ชื่อด. ญ. กรกมล เอียดจงดี  วัน / เดือน / ปี 25/09/43  ที่อยู่ 20 หมู่ 1 ต. โคกม่วง อ. คลองหอย โข่ง จ. สงขลา  เบอร์โทร 0828446052  อีเมลล์ -  Facebook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google