งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ม.2/12 เลขที่ 50. ประวัติส่วนตัว ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ.2543 เกิดวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ม.2/12 เลขที่ 50. ประวัติส่วนตัว ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ.2543 เกิดวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ม.2/12 เลขที่ 50

2 ประวัติส่วนตัว ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ.2543 เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ.2543 บ้านเลขที่ 56 ม.1 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา บ้านเลขที่ 56 ม.1 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 0848542915 0848542915 อีเมล์ อีเมล์ lookaom7154@gmail.com lookaom7154@gmail.com Facebook: Dz’ Aom Wink Wink’z Facebook: Dz’ Aom Wink Wink’z ID: nongaom7154 ID: nongaom7154

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1- 2 ระดับชั้นอนุบาล 1- 2 โรงเรียนบ้านทุ่ง เลียบ โรงเรียนบ้านทุ่ง เลียบ ระดับชั้น ประถมศึกษา 1-6 ระดับชั้น ประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนบ้านทุ่ง เลียบ โรงเรียนบ้านทุ่ง เลียบ ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ปัจจุบันกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 โรงเรียน หาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์ โรงเรียน หาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถ พิเศษ คติประจำใจ ไปให้ถึงฝัน คติประจำใจ : ไปให้ถึงฝัน งานอดิเรก : ฟังเพลง ดูหนัง เล่น เกมส์ นอน งานอดิเรก : ฟังเพลง ดูหนัง เล่น เกมส์ นอน ความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี : ไม่มี - ด้านกีฬา : แบดมินตัน - ด้านคอมพิวเตอร์ : ไม่มี

5 ไป เที่ยวววววววววววววววววว ววววว > <


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ม.2/12 เลขที่ 50. ประวัติส่วนตัว ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ ด. ญ. อัมพวรรณ์ วงศ์สุริยะ เกิดวันที่ 26 กรกฎาคม พ. ศ.2543 เกิดวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google