งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9.  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9.  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9

2  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทรศัพท์ :  อีเมล์ :  Facebook:  Line: -

3 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑  ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า  งานอดิเรก วาดภาพ เขียนนิยาย อ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์  ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี - ด้านกีฬา - ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล ชั้น ม. 2/12 เลขที่ 9.  ด. ช. ปิยะสิทธิ์ วานุกูล  วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2543  ที่อยู่ : 930 ม. 3 ถ. สายเอเชีย ต. ควนลัง อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google