งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน  ชื่อ - สกุล เด็กชาย นนท วัช ฉิมมี  ชั้น 2/7  เลขที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน  ชื่อ - สกุล เด็กชาย นนท วัช ฉิมมี  ชั้น 2/7  เลขที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน  ชื่อ - สกุล เด็กชาย นนท วัช ฉิมมี  ชั้น 2/7  เลขที่ 8

2 ประวัติส่วนตัว  ชื่อ - สกุล เด็กชาย นนท วัช ฉิมมี  วัน เดือน ปี เกิด 8 มกราคม 2544  หมู่ที่ 15 ตำบล ท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัด สงขลา  เบอร์โทร 0862931125  อีเมล์ -  Facebook นนทวัช ฉิมมี  line

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน สวัสดิ์บวร  ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน สวัสดิ์บวร  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ  เป้าหมายมีไว้พุ่งชน  งานอดิเรก  เล่นเกม  ความสามารถ  เล่นกีฬา


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน  ชื่อ - สกุล เด็กชาย นนท วัช ฉิมมี  ชั้น 2/7  เลขที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google