งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ปภังกร สุนี ชั้น ม 2/5 เลขที 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ปภังกร สุนี ชั้น ม 2/5 เลขที 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ปภังกร สุนี ชั้น ม 2/5 เลขที 10

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ ด. ช. ปภังกร สกุล สุนี วัน 5 เดือน กรกฎาคม ปี 2543 ทียู่ ซอย 11 รัตนอุทิศ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เบอร์โทร 0874756421 อีเมล์ azazooazaz456@gmil.comazazooazaz456@gmil.com Facebook wasdfge102@hotmail.comwasdfge102@hotmail.com

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอุบาลปีที่ 1-3 ชื่อโรงเรียนทิพรัตย์วิทยาคาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชื่อโรงเรียนทิพรัตย์วิทยาคาร ปัจจุบักำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2 ชือโรงเรียนหาดใหญ่รัตฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารพิเศษ คติประจำใจ เรียนลูกเดียว งานอดิเรก เล่นฟุตบอล ความสามารถพิเศษ - ด้านคอมพิวเตอร์

5


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ปภังกร สุนี ชั้น ม 2/5 เลขที 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google