งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41

2 * ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ * วัน เดือน ปี เกิด 13 ตุลาคม พ. ศ * ที่อยู่ 105 ม.2 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา * เบอร์โทร * อีเมลล์ * Facebook

3 * ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 * ชื่อโรงเรียน บ้านหน้าวัดโพธิ์ * ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 * ชื่อโรงเรียน บ้านหน้าวัดโพธิ์ ป.6 โรงเรียนทุ่งตำเสา * ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 * โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 * คติประจำใจ * ทำวันนี้ให้ดีที่สุด * จะไปให้ถึงฝัน * งานอดิเรก เล่น facebook ดูโทรทัศน์ ทำการบ้าน เลี้ยงน้อง ทำงานบ้าน * ความสามารถพิเศษ * ด้านดนตรี ร้องเพลง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google