งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ อายุวันเดือนปี เกิด อายุวันเดือนปี เกิด ประวัติการศึกษา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ชื่อบิดา มารดาา ม สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ ไม่ชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ อายุวันเดือนปี เกิด อายุวันเดือนปี เกิด ประวัติการศึกษา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ชื่อบิดา มารดาา ม สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ ไม่ชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ อายุวันเดือนปี เกิด อายุวันเดือนปี เกิด ประวัติการศึกษา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ชื่อบิดา มารดาา ม สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ ไม่ชอบ ความใฝ่ฝัน คติ ประจำใจ

2 ชื่อ - นามสกุล เกรียงศักดิ์ ยานพะโยม กรีน ย้อนก ลับ

3 ที่อยู่ บ้านฝายแป้น หมู่ 4 บ้านเลขที่ 10 ย้อนกลั บ

4 อายุ วันเดือนปีเกิด 13 วันที่ 22 เดือนเมษายน พ. ศ.2544 ย้อนก ลับ

5 ประวัติการศึกษา ตั้งแต่อะดีตจนถึง ปัจจุบัน โรงเรียนวัดต้นโชค โรงเรียนจักรคำคณาทร ย้อนก ลับ

6 ชื่อบิดา มารดา นาย สุธี ยาพะโยม นาง เดือนเพ็ญ อาจหาญ ย้อนกลับ

7 สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบ ชอบเล่นเปตอง ไม่ชอบของเล่น

8 ความใฝ่ฝัน คติประจำใจ อยากเป็นนักกีฬา ไปให้ถึงดวงดาว ย้อนก ลับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ อายุวันเดือนปี เกิด อายุวันเดือนปี เกิด ประวัติการศึกษา ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ชื่อบิดา มารดาา ม สิ่งที่ชอบและสิ่งที่ ไม่ชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google