งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม 2/10 เลขที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม 2/10 เลขที่ 21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม 2/10 เลขที่ 21

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ. ศ. 2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 34/1 ม 4 ต. ประกอบ อ. นาทวี จ. สงขลา 90160 เบอร์โทร 0894651683 อีเมล์ jantachok21prae@gmail.comjantachok21prae@gmail.com Facebook กนกวรรณ จันทโชค kanokwan jantachok

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 1-3 โรงเรียนเทศบาลนาทวี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านนาทวี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านกะทิง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน วัยรุ่น มาเวียน กูไม่เรียนแล้วโว๊ย รากฐานของบ้านคือ อิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา งานอดิเรก ฟังเพลง อ่านหนังสือ ร้องเพลง ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ด้านคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม 2/10 เลขที่ 21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google