งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นกับธุรกิจเชิงบุญ คุณธรรมนำธุรกิจ ๙. ทำดี 9.TAMDEE ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร ส่งภายใน 7 วัน หลังสมัคร ค่าสมัครสมาชิก 300.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นกับธุรกิจเชิงบุญ คุณธรรมนำธุรกิจ ๙. ทำดี 9.TAMDEE ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร ส่งภายใน 7 วัน หลังสมัคร ค่าสมัครสมาชิก 300."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นกับธุรกิจเชิงบุญ คุณธรรมนำธุรกิจ ๙. ทำดี 9.TAMDEE ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร ส่งภายใน 7 วัน หลังสมัคร ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท ซื้อสินค้า อะไรก็ได้ 500 PV

2 4. แม็ทชิ่งโบนัสจากรายได้ 100 % 9 ชั้น roll up 3. ชั้นที่ 6: 10-10 = 5,000.- บาท ไม่จำกัดชั้น รายได้ 6 ช่องทาง 6. ไดมอนด์ขึ้นไปปันหุ้นทั่วโลก 10 % ตำแหน่งไดมอนด์ รับ 1 หุ้น สร้างไดมอนด์ตรง รับเพิ่มอีก 1 หุ้น. ไต่ระดับหุ้นขึ้นไป จนถึง 10 %.PV. 2. ค่าขยายธุรกิจ 1:1 500.- บาท 1. กำไรขายปลีก 15 - 50 % 5. รายได้จากศูนย์ขยายงาน โมบาย ศูนย์ คลัง 75.- 300.- แผนธุรกิจเชิงบุญ คุณธรรม นำธุรกิจ ไม่มีชั้น ไม่มีต่อวัน ไม่มีต่อรอบ ไม่มีรักษา ยอด

3 15 – 50 % รายได้ทางที่ 1 กำไรการขายปลีก 15 - 50 % ขายปลีก ราคา 2,400.- บาท กำไร 400.- บาท ราคาสมาชิก 2,000.- บาท

4 ไม่มีล้างยอดทิ้ง ไม่ต้องรักษายอด รายได้ทางที่ 2 ค่าขยายธุรกิจ 1:1 = 500.- บาท 50 0.- บาท 500 PV (2,000.- บาท ) 500 PV คุณ ชั้นที่ 1-5 รับเงิน 1 : 1 = 500.- บาท รายได้ทางที่ 3 ชั้นที่ 6 – เป็นต้นไป 10 : 10 = 5,000.- บาท ลึกไม่จำกัด จำนวนชั้น ไม่มีต่อ รอบ ต่อวันต่อ รหัส

5 รายได้ทางที่ 4 ค่าลิขสิทธิ์ แม็ทชิ่ง โบนัส 100 % 9 ชั้น แนะนำตรง 9 ชั้น ( 9 Generations) พวกเขามีรายได้จากทีมเท่าไหร่ ชั้นที่ 1 ลูก รับ 20 % จากรายได้ ของลูก ชั้นที่ 2 หลาน รับ 10 % ชั้นที่ 3 เหลน รับ 10 % ชั้นที่ 4 โหลน รับ 10 % ชั้นที่ 5-9 รับ 10 % แม็ทชิ่งโบนัส ROLL UP คุ ณ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 7 ชั้นที่ 9

6 ชั้นที่ 1 20% 500 X 5 คน = เราจะมี รายได้ 500 บาท ชั้นที่ 2 10% 500 X 25 คน = 1,250 บาท ชั้นที่ 3 10% 500 X 125 คน = 6,250 บาท ชั้นที่ 4 10% 500 X 625 คน = 31,250 บาท ชั้นที่ 5 10% 500 X 3,125 คน = 156,250 บาท ชั้นที่ 9 10% 500 X 1,953,125 คน = 97,656,250 บาท รวมแม็ทชิ่งโบนัส คำนวณตามสายงานตรง 9 ชั้น 122,070,500 บาท ชั้นที่ 7 10% 500 X 78,125 คน = 3,906,250 บาท ถ้าทุกคนแนะนำลูก 5 คน และมีรายได้ เพียง คนละ 500/ คน แต่แม็ทชิ่ง 9 ชั้นจะมีรายได้ดังต่อไปนี้ ชั้นที่ 6 10% 500 X 15,625 คน = 781,250 บาท ชั้นที่ 8 10% 500 X 390,625 คน = 19,531,250 บาท

7 คุ ณ ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 ชั้นที่ 5 ชั้นที่ 6 ชั้นทึ่ 9 แม็ชชิ่ง 9 ชั้น Roll UP ถ้าคนไหนไม่มีรายได้ ไม่นับเป็น 1 ชั้น จะนับเฉพาะคนที่มีรายได้เท่านั้น ไม่ทำ ไม่มีรายได้ ไม่นับชั้น X X ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นที่ 1 ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นที่ 2 ไม่ทำ ไม่มีรายได้ ไม่นับชั้น X ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นที่ 3 นับคนที่มีรายได้จนกว่าจะครบ ตามชั้น

8 การรับ รายได้ รับรายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ทุกวันศุกร์ รับหลังจากปิดยอดแล้ว 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ ( รับ 2 ศุกร์ ถัดไป ) เดือนที่ 1 เดือนที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 รายได้รอบที่ 1 รายได้รอบที่ 2 รายได้รอบที่ 3 รายได้รอบที่ 4 การโอนเข้าบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 บาท ถ้าไม่ถึง ระบบโปรแกรมจะเก็บไว้ให้

9 จังหวะเวลา.... ในการเข้าสู่ธุรกิจนั้นๆ Formulation / Pioneering Critical Mass Momentum Stabilization 80% of distributor force joins Timing ถูกที่...ถูกจังหวะ... ถูกทีม ความสำเร็จ...อยู่ไม่ ไกล

10 “ ธุรกิจ JDK.EXCELLEN T คุณ คือเจ้าของธุรกิจ ” - เราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทไม่ใช่ลูกจ้าง - อัพไลน์เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการทำธุรกิจ - แต่เนื้องานเราต้องลงมือทำเองให้ได้ เช่น การเรียนรู้ - การทำ House Meeting ได้เอง เป็นต้น - ดาวไลน์ คือคนในองค์กรที่เราต้องดูแล พัฒนา และทำงานเป็นทีม เพื่อพิชิต ความสำเร็จร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นกับธุรกิจเชิงบุญ คุณธรรมนำธุรกิจ ๙. ทำดี 9.TAMDEE ใช้เอกสาร สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาสมุดบัญชี ธนาคาร ส่งภายใน 7 วัน หลังสมัคร ค่าสมัครสมาชิก 300.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google