งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สู่แนวคิดการพัฒนาสาธารณสุข โดย...นายแพทย์อภิรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สู่แนวคิดการพัฒนาสาธารณสุข โดย...นายแพทย์อภิรักษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สู่แนวคิดการพัฒนาสาธารณสุข โดย...นายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย

2 สถานการณ์มะเร็งเต้านม
อัตราป่วยและอัตราตายมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สถิติสาธารณสุขปี มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

3 ที่ผ่านมา 3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม Early detection is the best prevention.

4 การคัดกรอง BSE CBE Mammogram

5 การวิจัย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา วิธีการศึกษา

6 ความสำเร็จขึ้นกับ Simplified Practical Feasibility Reliability
Precision ความร่วมมือ การจัดการระบบ

7 Promotion - Prevention
Primordial prevention Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention Quaternary prevention

8 Health determinants - Risk factors - Health promoting factors

9 Factors That Increase the Relative Risk for Breast Cancer in Woman
Age (65+ vs.<65 years, although risk increases across all ages until age 80) Certain inherited genetic mutations for breast cancer (BRCA 1 and/or BRCA 2) Two or more first-degree relatives with breast cancer diagnosed at an early age Personal history of breast cancer Postmenopausal of breast density Relative Risk One first-degree relative with breast cancer Biopsy-confirmed atypical hyperplasia High-dose radiation to chest High bone density (postmenopausal)

10 Relative Risk Factor Relative Risk 1.1-2.0 Reproductive factors
Late age at first full-term pregnancy (>30 years) Early menarche (<12 years) Late menopause (>55 years) No full-term pregnancies Never breast fed a child Factors that affect circulating hormones Recent oral contraceptive use Recent and long term use of hormone replacement therapy Obesity (postmenopausal) Other factors Personal History of cancer of endometrium, ovary or colon Alcohol consumption Tall High socioeconomic status Jewish heritage Source:A.Ghafoor,A.Samuels,A.Jemal.Breast Cancer Facts and Figures American Cancer Society,pg 3, Accessed online on 4/17/05 at

11

12

13

14

15 What can most women do to reduce her risk?
Exercise for at least 30 minutes a day, preferably 4-5 hours a week (enough to break a sweat). Maintain a normal weight, especially if you are post-menopausal. Have your children before 35 if you can. Breast-feed your children. Avoid unnecessary X-rays. Drink alcohol only in moderation and make sure you take folic acid when you do drink. Avoid taking hormones (HT, Fertility drugs) unless necessary. Have a doctor evaluate any breast symptoms or changes that develop. Have a mammogram when appropriate. Participate in studies to find the cause and prevention of breast cancer.


ดาวน์โหลด ppt โครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สู่แนวคิดการพัฒนาสาธารณสุข โดย...นายแพทย์อภิรักษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google