งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint Presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint Presentation
เก่ง ดี มีสุข รศ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร

2

3 Scope เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4 W Somboonporn

4 เก่ง PowerPoint Introduction Tips Take Home Message Best evidence
Scope Main issue Best evidence Controversy W Somboonporn

5 introduction W Somboonporn

6

7

8 The best of all time.

9

10 Benefits of estrogen therapy
Introduction A Benefits of estrogen therapy  Climacteric symptoms B  Urogenital symptoms C  Osteoporotic fracture Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

11 Introduction Mode of delivery Type of progestin Timing
Type of estrogen Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

12 TIPS Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

13 Tips Selection of progestin Androgenic effects Antiandrogenic effects
Sense of well-being Sexual function Antiandrogenic effects Acne Metabolic syndrome Antiminerocorticoid effects Weight gain Hypertension Somboonporn W

14 TAKE HOME MESSAGE Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

15 Implication for practice
LNG-IUS effectively prevents endometrial proliferation in peri- and postmenopausal women who receive ET. LNG-IUS is an option for endometrial prevention in menopausal women who use estrogen therapy. Counselling regarding the dynamic pattern of vaginal spotting and bleeding. Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

16 Implication for practice
Things to be considered Insertion of LNG-IUS was easy % of cases Serum levonorgestrel level Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

17 Implication for research
Development a smaller dose and size of LNG-IUS A research onto the main adverse events, i.e. breast cancer, CHD A very large well designed RCT is warranted. Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

18 Contents เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4 W Somboonporn

19 ปรัชญาธรรมะ PowerPoint รับผิดชอบ เสียสละ ซื่อสัตย์ กตัญญู
รักเพื่อนมนุษย์ ปรัชญาธรรมะ Company Logo

20 Evidence based medicine
Best Evidence Clinical Expertise Patient Preference Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

21 “Science without religion is lame, religion without science is blind.”
วิทยาศาสตร์ที่ปราศจากศาสนาคือ คนขาพิการ ศาสนาที่ปราศจากวิทยาศาสตร์คือ คนตาบอด อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ Somboonporn W, Panna S, Temtanakitpaisan T, Kaewrudee S, Soontrapa S, Farrell E

22 Contents เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4 W Somboonporn

23 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
PowerPoint ความสุข B E C D A เรื่องตลก ความเข้าใจในบทเรียน สร้างกำลังใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง คิดบวก W Somboonporn

24 You can get wherever you want, be whatever you want to be. Do not accept limitations that other people place on you and get rid of limitations you put on yourself! Learn to follow your intuition and believe in yourself.

25 Contents เก่ง 1 ดี 2 มีสุข 3 เคล็ดลับ 4 W Somboonporn

26 Tips Template Technique Passion Attractive PowerPoint W Somboonporn

27 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง
PowerPoint ความสุข B E C D A เรื่องตลก ความเข้าใจในบทเรียน สร้างกำลังใจ ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง คิดบวก W Somboonporn

28 ความสำเร็จของการศึกษา
PowerPoint เก่ง ความสำเร็จของการศึกษา ดี มีความสุข W SOmboonporn

29 REAL LEADERS DON’T DO POWERPOINT BE YOURSELF W Somboonporn

30 THANK YOU FOR NOT SLEEPING
W Somboonporn

31 Hot Tip How do I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides? On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master]. Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides. Company Logo

32 Diagram Title Add your text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Company Logo

33 Cycle Diagram Text Cycle name Add Your Text Company Logo

34 Diagram Add Your Title Text Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5
Company Logo

35 Diagram Concept Text Text Text Text Text Text Add Your Text
Company Logo

36 Diagram Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text
Company Logo

37 Diagram Text Text Text ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Company Logo

38 Diagram Text Add Your Title Company Logo

39 Diagram 1 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 2 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 3 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Company Logo

40 Diagram 2004 Your Text Your Text Your Text Your Text 2001 2002 2003
Company Logo

41 Diagram Add Your Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Add Your Title Add Your Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Company Logo

42 Diagram Company History 2003 2000 2002 2001 2003.10 Add Your Text
Company Logo

43 Table Title O X Company Logo

44 3-D Pie Chart Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 Company Logo

45 Block Diagram Add Your Text Add Your Text Concept Concept Concept
Company Logo

46

47

48

49

50

51


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google