งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 กันยายน พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 กันยายน พ. ศ.2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 กันยายน พ. ศ.2552

2 1)Moral Hazard 2) มาเร็ว ไปเร็ว

3 Mankiw (JEL, 90)  The announced policy of the U.S. and many other nations is that the government will not negotiate over hostages.  But, in fact, terrorists are rational enough to know that once hostages are taken, the announced policy may have little force,.. The only way to deter truly rational terrorists is somehow to take away the discretion of policymakers and commit them to a rule of never negotiating.

4 2) มาเร็ว ไปเร็ว

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14 กันยายน พ. ศ.2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google