งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REDUCE AND PREVENT EXACERBATION IN COPD PATIENTS: IS IT EASY? รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., PH.D. ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REDUCE AND PREVENT EXACERBATION IN COPD PATIENTS: IS IT EASY? รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., PH.D. ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REDUCE AND PREVENT EXACERBATION IN COPD PATIENTS: IS IT EASY? รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., PH.D. ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 An exacerbation of COPD is: worsening of the patient’s respiratory symptoms leads to a change in medication “an acute event characterized by a worsening of the patient’s respiratory symptoms that is beyond normal day-to-day variations and leads to a change in medication.” © 2014 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

3 EXACERBATIONS Patients with frequent exacerbations Increased risk of recurrent exacerbations Increased inflammation Increased inflammation Lower quality of life Increased mortality rate Increased likelihood of hospitalisation Adapted from Wedzicha JA et al, 2007; Donaldson GC et al, 2006. Faster disease progression

4 REDUCE AND PREVENT EXACERBATION IS EASY  We can predict high risk patients  We can prevent exacerbation  We have guidelines

5 COPD Airflow Obstruction Air Trapping Dyspnea on exertion Exacerbation Airway inflammation More inflammation Infection, pollution More Obstruction

6 ASSOCIATION OF DISEASE SEVERITY AND EXACERBATIONS Hurst JR(ECLIPSE), NEJM. 363; 1128::2010

7

8 NUMBER OF EXACERBATIONS PER YEAR STRATIFIED BY BASELINE FEV1 ISOLDE. BMJ2000;320:1297-1303 ICS สามารถลดการกำเริบได้

9 Rate of moderate and severe exacerbations over three years *p < 0.001 vs placebo; † p = 0.002 vs SALM; ‡ p = 0.024 vs FP Mean number of exacerbations/year 1.13 0.97 * 0.93 * 0.85 * †‡ 25% reduction 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 PlaceboSALMFPSFC Treatment Calverley et al. NEJM 2007

10 10 EXACERBATION RATE BY BASELINE POST- BRONCHODILATOR FEV1 % PREDICTED Jenkins. Respir Res 2009: 59

11 1. Jenkins C et al. Poster (227) presented at ERS 2007. SFC: impact of exacerbation history (TORCH) 1 Exacerbation history: impact of SFC% reduction No recalled exacerbations19 1 exacerbation in previous year26 ≥2 exacerbations in previous year31 In patients with a history of more frequent exacerbations, there were trends to higher rates overall, and a greater effect of treatment Reductions in exacerbation rates associated with treatment are not dependent on a history of frequent exacerbations, and the benefits of SFC on exacerbations are still seen in patients who had no history of an exacerbation in the previous 12 months

12 Management of Stable COPD Pharmacotherapy: Glucocorticosteroids  The addition of regular treatment with inhaled glucocorticosteroids to bronchodilator treatment is appropriate for symptomatic COPD patients with an FEV1 < 50% predicted (Stage III: Severe COPD and Stage IV: Very Severe COPD) and repeated exacerbations (Evidence A). 12

13 Short acting bronchodilator as needed Regular bronchodilator treatment inhaled corticosteroids Oxygen therapy Regular bronchodilator treatment Consider inhaled corticosteroids Regular bronchodilator treatment FEV1>80% FEV1 30-50% FEV1 50-80% FEV1 <30%

14 Short acting bronchodilator as needed Regular bronchodilator treatment inhaled corticosteroids Oxygen therapy Regular bronchodilator treatment Consider inhaled corticosteroids Regular bronchodilator treatment FEV1>80% FEV1 30-50% FEV1 50-80% FEV1 <30% LABA ICS LABA ICS Oxygen therapy

15 Short-acting bronchodilator prn Short-acting bronchodilator regular Long-acting bronchodilator Add ICS ( >1 exacerbation) บทบาท ของ ICS/LABA

16 Heart attack COPD exacerbation Arterial stenosis Airway obstruction Identification of patient at risks Antiplatelete Anticoagulation ACEI Catheterization and revascularzation ไม่ทำอะไร เป็นน้อยอยู่ ?????????

17 GOLD 2011 REVISION 17 Current symptoms Future risks MRC 0-1 CAT<10 MRC 2+ CAT 10+

18 GOLD 2011 REVISION 18 Current symptoms Future risks GOLD 1 GOLD 2 GOLD 3 GOLD 4 Exacerbations / y 0 2 1 >2 MRC 0-1 CAT<10 MRC 2+ CAT 10+ A DC B

19 GOLD 2011 REVISION 19 Current symptoms Future risks GOLD 1 GOLD 2 GOLD 3 GOLD 4 Exacerbations / y 0 2 1 >2 MRC 0-1 CAT<10 MRC 2+ CAT 10+ A DC B SABA or SAMA LABA or LAMA ICS/LABA or LAMA ICS/LABA or LAMA

20 COPD Airflow Obstruction Air Trapping Dyspnea on exertion Exacerbation Airway inflammation More inflammation Infection, pollution More Obstruction Bronchodilator (LABA) Antiinflamation (ICS) Influenza vaccine

21 EXACERBATION เราทำนายได้ง่ายๆว่าใครมีความเสี่ยงสูงที่จะ กำเริบ เราสามารถป้องกันการกำเริบได้ด้วยการใช้ ยา ICS/LABA วัคซีน เรามีแนวทางการรักษา GOLD 2012 ปัญหา อยู่ที่เรายังไม่เห็นความสำคัญของการกำเริบ

22 ASTHMA AND COPD ADMISSIONS (UC)

23 ผลงานที่ได้รับการชดเชย COPD 2556

24 สรุป  การกำเริบสามารถป้องกันได้ไม่ยาก ด้วยการใช้ยา ICS/LABA, influenza vaccine.  แต่เรายังไม่ได้ออกแรงเต็มที่ ที่จะ ป้องกัน


ดาวน์โหลด ppt REDUCE AND PREVENT EXACERBATION IN COPD PATIENTS: IS IT EASY? รศ. นพ. วัชรา บุญสวัสดิ์ M.D., PH.D. ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google