งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MAXILLARYMAXILLARY SINUSITISSINUSITIS. ANATOMY Pyramid shape Pseudostratified columnar Ciliated epithelium Maxillary arteries Facial arteries Infraorbital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MAXILLARYMAXILLARY SINUSITISSINUSITIS. ANATOMY Pyramid shape Pseudostratified columnar Ciliated epithelium Maxillary arteries Facial arteries Infraorbital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MAXILLARYMAXILLARY SINUSITISSINUSITIS

2

3 ANATOMY Pyramid shape Pseudostratified columnar Ciliated epithelium Maxillary arteries Facial arteries Infraorbital arteries Greater palatine arteries Maxillary nerve

4 SuperiorOrbit, infraorbital nerve Inferior Alveolar process of maxilla, root of molar + premolar [ 7,6,8,5,4,3 ] Medial Nasal cavity, middle meatus AnteriorCanine fossa, Infraorbital foramen Posterior Pterygopalatine fossa Wall of maxillary sinus

5

6 FUNCTION ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่ามี หน้าที่ช่วยให้เสียงดังกังวาลในขณะ พูด ช่วยให้กระโหลกศีรษะเบาขึ้น ช่วยให้ลมหายใจชุ่มชื้น และช่วย ป้องกันความร้อนให้กับสมอง

7 MAXILLARY SINUS TOOTH

8 MAXILLARY SINUSITIS Infection or Inflammation of the maxillary sinus

9 CLINICAL SYMPTOMS ACUTE SINUSITIS < 3 weeks SUBACUTE SINUSITIS 3 weeks-3 months CHRONIC SINUSITIS > 3 months

10 SYMPTOMS Bloked nose Headache Fever Yellow or green-coloured mucus from the nose Swelling of the face Aching teeth in the upper jaw Loss of the senses of smell and taste Persistent cough Generally feeling unwell

11 ETIOLOGY Allergic responses chemical irritation Infections mechanical obstruction Infected maxillary tooth

12 RISK FACTORS Frequent cold Cigarette smoking Regular use of nasal decongestant sprays Untreated hay fever or other allergies Structural abnormalities of the nose Nasal polyps Dental disease

13 MAXILLARY SINUSITIS FROM DENTAL ORIGIN 1.Periapical abscess 2.Periodontal diseases 3.Infected dental cyst 4.Dental material in antrum 5.Oroantral communication

14 1.Periapical abscess Acute sinusitis Anaerobic organisms 2.Periodontal diseases Lane & O’Neal Chronic sinusitis 5 years irrigation + antibiotics examination communication with the maxillary sinus via a periodontal pocket

15 3.Infected dental cyst Periapical cyst Most common of all cysts of the oral region Epithelium rest of Malassez The cyst enlarges in to the maxillary sinus

16 4.Dental material in antrum 1.Displacement of root extraction third molar > second molar > canine Pa or occlusal film loss of lamina dura 2.Implant 3.Root canal overfilling

17 5.Oroantal communication Cause Extraction Trauma Tumour Cyst Examination บีบจมูกผู้ป่วยให้สนิท แล้วให้สั่งน้ำมูก แรงๆ หากทะลุจะมี ลมรั่วออกมาทางเบ้าฟันซี่ที่ถอน หรือใช้ เครื่องมือปลายทู่ๆ ลองแยงผ่านเบ้าฟันเข้าไป

18 SYMPTOMS 1. เมื่อบ้วนปาก จะมีน้ำเข้าจมูกข้างที่เกิด การทะลุ 2. เลือดออกในจมูกข้างที่ทะลุ 3. พูดเสียงขึ้นจมูก 4. สูบบุหรี่แล้วอมควันไว้ไม่อยู่

19 Treatment 1. กำจัดสาเหตุของการติดเชื้อ 2. ให้ยา 3. ทำศัลยกรรมหรือระบายหนอง

20 1. กำจัดสาเหตุการ ติดเชื้อ Periapical abscess OCD Extraction Periodontal diseases Extraction + periodontal surgery Periapical cyst enucleation cyst + RCT extraction

21 Dental material in antrum 1. กำจัดสาเหตุการติดเชื้อ วัสดุที่มีขนาดใหญ่หรือมีการติดเชื้อ ผ่าตัด Caldwell – luc operation

22 ถ้ารูที่ทะลุมีขนาดเล็กมาก ไม่ต้องทำการ รักษา แนะนำให้ผู้ป่วยงดการสั่งน้ำมูกแรงๆ 7-10 วัน blood clot ที่อยู่ในเบ้าฟันจะ heal และปิดรูทะลุ ได้ ถ้ารูทะลุมีขนาดใหญ่ (> 5 ม. ม.) ให้ทำ flap ปิด 1.Immediate repair 2.Delayed 1. กำจัดสาเหตุการติดเชื้อ Oroantral communication

23 1.Buccal flap การผ่าตัดปิด OAC

24 2.Palatal flap การผ่าตัดปิด OAC

25 Use of third molar transplantation for closure of the oroantral communication after tooth extraction [ Kitagawa et al, ORAL SURGERY ORAL MEDICIEN ORAL PATHOLOGY,2003,vol 95,409-415 ] Methods 1. ถอนฟันที่มีพยาธิสภาพออก 5. นำ third molar มาใส่ ยัง socket ที่เตรียมไว้ 2. ตรวจว่าเกิด OAC 6. ใช้นิ้วกดและใช้ค้อน ขนาดเล็กเคาะเบาๆ 3. เตรียม socket 7. ยึดฟันด้วย suture splint,adhesive resin 4. ถอน third molar 8. รักษารากฟัน (1 เดือนหลัง transplantation )

26 CASE REPORTS

27

28 conclusions Tooth transplantation of a mature third molar for closure of the OAC is a simple and excellent method because the transplanted tooth not only closes the communication to the maxillary sinus, but it also satisfactorily functions at the recipient site during mastication,even in adult patients.

29 2. ให้ยา 1.antibiotics penicillins, ampicillin amoxicilin 500 มก. วันละ 3-4 ครั้ง 2. 2.nasal decongestants Topical agents phenylephrine HCl 0.5% oxymetazoline HCl 0.05% Oral systemic agents phenyl propanolamine pseudoephedrine หลอดเลือดหดตัว ลดการบวมของเนื้อเยื่อ ระบายหนองได้ดี

30 3. ช่วยทำให้ผู้ป่วยสบายขึ้น 2. ให้ยา ยาลดไข้ ยาลดปวด ยาละลาย เสมหะ ยาลดอาการ ไอ

31 3. ทำศัลยกรรมหรือระบายหนอง 1.Antral puncture and sinus irrigation 2.Intranasal antrostomy or Nasoantral Window 3.Caldwell – luc operation

32 1.Antral puncture and sinus irrigation

33 2.Intranasal antrostomy or Nasoantral Window

34 3.Caldwell – luc operation

35

36 conclusions

37 References 1.David A. Mcgowan, Prudence W. Baxter, Jacqueline Jame :The maxillary sinus and its dental implication, British library cataloguing in publication data 1993 2.Yoshimasa Kitagawa, Use of third molartransplantation for closure of the oroantral communication after tooth extraction, ORAL SURGERY ORAL MEDICIEN ORAL PATHOLOGY 2003,95,409-414 3.www.dentalgentlecare.com/sinus_headaches_and_dental_health.ht mwww.dentalgentlecare.com/sinus_headaches_and_dental_health.ht m 4. เชื้อโชติ หังสสูต : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กชิโลเฟเชียล, หน้า 260-274 5. จิรพันธ์ พันธ์วุฒิกร : การวินิจฉัยและการบำบัดการติดเชื้อสาเหตุ จากฟัน,2542,391-408

38


ดาวน์โหลด ppt MAXILLARYMAXILLARY SINUSITISSINUSITIS. ANATOMY Pyramid shape Pseudostratified columnar Ciliated epithelium Maxillary arteries Facial arteries Infraorbital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google