งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Jirawat Promporn : Tel. 027321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Jirawat Promporn : Tel. 027321954-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Jirawat Promporn Jirawat@book.co.thContact : Tel. 027321954-8

2 หรือ ASCE ก่อตั้งเมื่อปี 1852 มีสมาชิกจาก กลุ่มวิศวกรรมโยธาจากทั่วโลกกว่า 133,000 แห่ง และยังเป็นสมาคมวิศวกรรมที่ เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาระกิจที่ สำคัญคือ ผลักดันให้สาขาวิศวกรรม เปรียบเสมือนผู้นำในการสร้างคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทางสมาคมมีอายุครบ 150 ปี เมื่อ ปี 2002 ที่ผ่านมา History The American Society of Civil Engineers

3 Publications ASCE เป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุด ในโลกในการผลิตสิ่งพิมพ์ทางด้านวิศวกรรม โยธา โดยในแต่ละปีจะตีพิมพ์ข้อมูลมากกว่า 50,000 หน้า เช่น นิตยสารรายเดือนด้าน วิศวกรรมโยธา, หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวของ ASCE,วารสารวิชาการด้านเทคนิค เป็นต้น

4 Current Volume Current Issue Search Browse Journals Search this Issue Search all Issue Available Volume Search Method

5 Homepage คลิก JOURNALS

6 Journals เลือกชื่อ วารสาร

7

8 Browse Journal 1. แสดงหน้าสารบัญของ Issue ฉบับ ปัจจุบัน 2. แสดง Volume ปัจจุบัน 1 3 2 3. แสดง Volume ทั้งหมดที่ ให้บริการของวารสารที่เลือก

9 Current Issue 1. สืบค้น Issue ปัจจุบัน 2. สืบค้น Issue ทั้งหมด เลือกดูสาระสังเขป / เอกสารฉบับเต็ม

10 1. เลือกดูหน้าสารบัญ แบบ HTML 1 2. เลือกดูหน้าสารบัญ แบบ PDF 2 Current Volume

11 คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ Browse-Current Issue-Available Volumes

12

13 Search This Issue จากหน้า Table of Contents คลิก ที่ Search This Issue

14 Search This Issue 1. ใส่ คำค้น 1 5 2 4 3 “ suspension cable ” 2. ระบุเขต ข้อมูล 3. ระบุ คำเชื่อม 4. เลือกรูปแบบการ แสดงผลหน้าจอ 5. คลิกปุ่ม Search

15 Search All Issue เลือกสืบค้นจากสิ่งพิมพ์ ทั้งหมดหรือชื่อที่ต้องการ กำหนดช่วงเวลา ตีพิมพ์ที่ต้องการ

16 Search All Issue 1. ระบุประเภท สิ่งพิมพ์ 2. ใส่ คำค้น 1 2 3 3. คลิก ปุ่ม GO “ Isolate Footing ”

17 1 Advanced Search 2. ใส่ชุดคำสั่ง จากนั้นกำหนดค่าอื่นๆ ที่ ต้องการเช่นเดียวกับ Simple Search 2 1. คลิก Advanced Search dynamics ti Johnau

18 Advanced Search

19 CrossRef Search คลิก CrossRef Search เพื่อสืบค้น

20 CrossRef Search 1. ใส่คำค้นหรือ วลี 2. คลิก Search 21

21

22 Search Results 1. ไปหน้าการ สืบค้นใหม่ 1 2 2. สืบค้นจากผลลัพธ์ ที่ได้ เลือกดูสาระสังเขป / เอกสารฉบับเต็ม

23 Search Results-Abstract

24 Search Results-PDF

25

26 myArticleas 1. คลิกเลือก รายการที่ ต้องการ 2. คลิก myArticles จากนั้นคลิกปุ่ม GO 1 2

27 Register คลิก Sign up for free!

28 Register กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนและ คลิกปุ่ม Register

29 Register

30 กำหนด Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Register

31 Sign In 1. คลิก Sign In 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In 1 2

32 My Scitation

33 myArticles 1. คลิกลงในช่องว่างหน้า รายการที่ต้องการ 1 2. เลือก Add to : myArticles และคลิก ปุ่ม GO 2

34 myArticles- Create Collection 1. คลิก Create Collection 2 3 1 4 2. ตั้งชื่อ Collection 3. เลือกสถานะ Collection 4. คลิกปุ่ม Cerate New

35

36 Download Citation 1. คลิกลงในช่องว่างหน้ารายการที่ ต้องการ 1 2. เลือกโปรแกรมจัดการรายการ บรรณานุกรมและคลิกปุ่ม GO 2

37 Download Citation RIS

38 Download Citation generic

39


ดาวน์โหลด ppt By Jirawat Promporn : Tel. 027321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google