งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ Windows Live Writer

2 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 หน้าแรกของ blog ใส่ user และ password 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog Wordpress :: Login Page

3 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 หลังจากทำการ Login แล้ว เลือกที่ Site Admin

4 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 หน้า Dashboard ของ การจัดการ blog เลือก write

5 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 การเขียนเนื้อหาบล็อก (Write Post) คือการเพิ่มข้อเขียนที่เป็นเนื้อหาของ Blog จะ แสดงที่ด้านหน้า Blog ซึ่งข้อเขียนบล็อกล่าสุดจะ แสดงอยู่ด้านบนสุดเสมอ โดยที่ - สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ (Category) - เลือกที่จะให้มีการแสดงความคิดเห็นในข้อเขียน หรือไม่ก็ได้ (Discussion) - สามารถใส่รหัสผ่านเพื่อดูข้อเขียนได้ (Post Password) - เลือกสถานะของข้อเขียนได้ คือ แบบดูเฉพาะ กลุ่ม (Private) หรือแบบโครงร่างคือบันทึกไว้ แต่ ยังไม่แสดง (Draft) และแบบบันทึกแล้ว แสดงที่ หน้าบล็อกทันที (Published)

6 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 2. Content - คือพื้นที่สำหรับใส่เนื้อหาของข้อเขียนหรือเนื้อหาของหน้าบล็อก โดยจะมีเครื่องมือดังนี้ 1. Post Title [ หรือ Page Title] - ช่องสำหรับป้อนชื่อเรื่องของข้อเขียนบล็อก หรือชื่อของหน้าบล็อก

7 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008

8 Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 * การบันทึก ใต้ช่องป้อนเนื้อหาจะมีปุ่มกดสำหรับบันทึกอยู่ 3 ปุ่ม ความแตกต่างคือ - Save and Continue Editing คือสั่งบันทึกและกลับมาอยู่ที่หน้าป้อนเดิม เพื่อการแก้ไข / เพิ่มเติมอีก - Save สั่งบันทึกเป็นโคร่งร่างแต่ยังไม่แสดงผล [ ขึ้นอยู่กับสถานะที่ตั้งในช่อง Post Status หรือ Page Status] - Publish สั่งบันทึกและแสดงผลทันที


ดาวน์โหลด ppt Ditsayakul Saeung.ITOFebruary 15, 2008 How to write a blog post การเขียน blog 1. เขียนผ่านหน้า website ของ blog 2. เขียนจากโปรแกรทมี่ติดตั้งบนเครื่องคือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google