งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HTML Hypertext Markup Language Updated : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HTML Hypertext Markup Language Updated : August 23,2012."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HTML Hypertext Markup Language http://www.thaiall.com/html/html.htm Updated : August 23,2012

2 First webpage lampang

3 break lampang bangkok tak phuket prayao nan

4 Bold Italic Underline lampang bangkok nan

5 Head and Body love lampang

6 Tag in Tag love a b c d e f

7 Horizontal Line lampang bangkok nan prayao

8 Font tak lampang nan romeo bangkok

9 Font in font N A N bangkok TAK BOY

10 center abc def ghi jkl

11 Link a01.htm

12 Body properties a01.htm

13 Many link a01.htm a02.htm a03.htm oho.htm

14 No space on top a01.htm

15 Internal & External Link a01.htm lampang.go.th จังหวัดลำปาง

16 External link & webpage link จังหวัดลำปาง เว็บไซต์ไทยออล สอน html

17 Color Red Green Blue 16 Million (256 * 256 * 256) red green blue yellow black white gray http://www.thaiall.com/learn/htmcolor.htm

18 Local image

19 External image

20 Size of image

21 Image refer

22 Image in link

23 Table have one cell abc

24 Table have 2 cells lampang bangkok

25 Properties of table lampang bangkok nan

26 Table have 2 rows lampang bangkok nan boy girl baby

27 Size of cell lampang bangkok nan

28 Properties in cell a bc def

29 Properties in cell and more than one line a b c d e f

30 Two table dog cat rat

31 Table in table dog jar cat rat can

32 Color with table


33 Image of table lampang bangkok

34 colspan a b c

35 rowspan a b c d e

36 Image in cell lampang

37 Complex table lampang bangkok nan tak

38 cellspacing รับสินค้า ขายสินค้า ส่งสินค้า ยินดีต้อนรับ

39 Design of table (firefox : ok) file : _b.jpg file : _bl.jpg file : _br.jpg file : _r.jpg file : _tr.jpg file : _elephant.jpg

40 Divide abc

41 Absolute abc abc

42 Sequence of layer

43 Layers

a b c d e f g h i j k l m
a b c d e f g h i j k l m
a b c d e f g h i j k l m

44 Marquee a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

45 Flash

46 Applet

47 Gif animation

48 Type of CSS.c1 {color:#00ff00;} p#c2 {color:#ff0000;} p.c3 {color:#0000ff;} a b c

49 2 type of CSS.burin {color:white;background-color:black} p.batman {color:yellow;background-color:green} a b c d

50 CSS Using body {font-family:"ms sans serif";color:blue;background- color:pink} td {font-size:20px;font-family:arial;color:red;background- color:yellow} Hello help1 help2

51 Detail in tag body {font-family:ms sans serif;color:purple;background- color:black} a:link {color:red;text-decoration:none;font-family:ms sans serif;} a:visited {color:purple;font-family:ms sans serif;} a:hover {color:blue;text-decoration:underline overline;} tr,td {font-size:10px;font-family:ms sans serif;background-color:gray} a b ไทยออล

52 Jump or move page โฆษณาเว็บไซต์ ไปหน้าโฆษณา


ดาวน์โหลด ppt HTML Hypertext Markup Language Updated : August 23,2012.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google