งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to HTML 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to HTML 357337 – Web Programming and Web Database 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to HTML 357337 – Web Programming and Web Database 1

2 HTML HyperText Markup Language – เป็นภาษาที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนา เวปเพจ หรือ ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเรียกดูผ่าน web browser – นามสกุลของไฟล์ทั่วไปจะใช้.htm หรือ.html โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML จะประกอบด้วย Hello What’s up 2

3 HTML Header & Body 3

4 HTML Tags HTML tags ประกอบไปด้วย Keyword และ ปกติจะมีเป็นคู่ เช่น นั่นคือ Tag เปิด และ Tag ปิด HTML documents ประกอบไปด้วย HTML tags และ ข้อความ My First Heading My first paragraph 4

5 HTML Headings มีทั้งหมด ถึง Hello normal Hello h1 Hello h2 Hello h3 5

6 HTML Headings (2) 6

7 HTML Links This is a link 7

8 HTML Images 8

9 HTML Elements HTML Attributes This is some text! 9

10 HTML Paragraphs This is a paragraph This is another paragraph 10

11 HTML Comments Tag อื่น ๆ ที่ควรรู้จัก or ใช้ในการขึ้นบรรทัดใหม่ ขีดเส้นขั้นบรรทัด ตัวหนา ตัวเอียง 11

12 HTML Styles Look! Styles and colors This text is in Verdana and red This text is in Times and green This text is 30 pixels high 12

13 HTML Styles (2) 13

14 HTML Style Examples style="background-color:yellow“ – ตั้งค่าสีของพื้นหลังเป็นสีเหลือง style="font-size:10px“ – ตั้งขนาดของตัวอักษรเป็น 10 px style="font-family:Times“ – ตั้งชนิดของตัวอักษรเป็นแบบ Times style="text-align:center“ – เซตตำแหน่งกึ่งกลาง 14

15 รหัสสีใน HTML เราสามารถกำหนดสีของฉากพื้นหลัง รวมถึง สีของตัวอักษรแล้ว link ต่างๆ ใน HTML ได้ ซึ่งรหัสสีจะอยู่ในรูปของเลขฐาน 16 (RGB สีละ 8 bits) แล้วขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย “#” – ตัวอย่าง – #000000 (Red = 0, Green = 0, Blue = 0) คือ สี ดำ – #FFFFFF (Red = FF, Green = FF, Blue = FF) คือ สี ขาว – #FF0000 (Red = FF, Green = 0, Blue = 0) คือ สี แดง – #00FF00 สีเขียว – #0000FF สีน้ำเงิน 15

16 HTML Links Last Page Tag ใช้ในการเพิ่ม Link เพื่อใช้ในการเปิดหน้าเว็บอื่น ๆ ที่ ต้องการ โดยมีการเพิ่ม Attribute href เพื่อใส่ชื่อ หรือ URL ของหน้าเวบที่ต้องการ target เพื่อบอกว่าจะเปิด Link นั้นที่ไหน Position1 – เพื่อกำหนดตำแหน่งของชื่อ label Jump to Position1 – เพื่อ Link ไปยังตำแหน่งที่ชื่อ label 16

17 HTML Table Heading Another Heading row 1, cell 1 row 1, cell 2 row 2, cell 1 row 2, cell 2 17

18 HTML Table (2) First Row Second Row 18

19 รายละเอียดเพิ่มเติม ศึกษาเองได้จากเวบ http://www.w3schools.com/html/ 19


ดาวน์โหลด ppt Introduction to HTML 357337 – Web Programming and Web Database 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google