งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 มิถุนายน 2550 Method of Class มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 มิถุนายน 2550 Method of Class มหาวิทยาลัยเนชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/class Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 มิถุนายน 2550 Method of Class มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th มหาวิทยาลัยเนชั่น http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/class Page: 2 Class & Constructor class AirPlane { int color; static void Fly() { }; static void Land() { }; AirPlane() { System.out.println("hello burin"); } Constructor คือ Method ที่ไม่มี extension หรือ parameter แต่ชื่อเดียวกับ class เครื่องบินมี method ชื่อ บิน (Fly) และลงจอด (Land)

3 http://www.thaiall.com/class Page: 3 object & class(1/12) class hello1 { public static void main(String args[]){ AirPlane abc = new AirPlane(); }

4 http://www.thaiall.com/class Page: 4 object & class(2/12) class hello2 { public static void main(String args[]){ AirPlane abc; abc = new AirPlane(); }

5 http://www.thaiall.com/class Page: 5 object & class(3/12) class hello3 { public static void main(String args[]){ new AirPlane(); } เรียกใช้ Constructor จาก Class ใน Directory เดียวกัน

6 http://www.thaiall.com/class Page: 6 object & class(4/12) class hello4 { public static void main(String args[]){ new AirPlane().Fly(); } เรียกใช้ Constructor ตามด้วย method ชื่อ fly

7 http://www.thaiall.com/class Page: 7 object & class(5/12) class hello5 { public static void main(String args[]){ AirPlane abc = new AirPlane(); abc.Fly(); abc.Land(); } เรียกใช้ Constructor ครั้งเดียว และเรียก method ตามต้องการ

8 http://www.thaiall.com/class Page: 8 object & class(6/12) class hello6 { public static void main(String args[]){ AirPlane abc = new AirPlane(); String a[] = {}; // new String[0]; abc.main(a); } เรียกใช้ main จาก external class

9 http://www.thaiall.com/class Page: 9 object & class(7/12) class hello7 { public static void main(String args[]){ minihello(); } static void minihello() { System.out.println("burin testing"); }

10 http://www.thaiall.com/class Page: 10 object & class(8/12) class hello8 { public static void main(String args[]){ hello8 x = new hello8(); x.minihello(); } static void minihello() { System.out.println("wow"); }

11 http://www.thaiall.com/class Page: 11 object & class(9/12) class hello9 { public static void main(String args[]){ hello9 xx = new hello9(); System.out.println(xx.oho(4)); } int oho(int x) { return (x * 2); }

12 http://www.thaiall.com/class Page: 12 object & class(10/12) class hello10 { public static void main(String args[]){ System.out.println(oho(5)); } static int oho(int x) { x = x * 2; return x; }

13 http://www.thaiall.com/class Page: 13 object & class(11/12) class hello11 extends AirPlane { public static void main(String args[]){ Fly(); Land(); } Constructor ของ AirPlane จะไม่ถูกเรียกมาทำงาน

14 http://www.thaiall.com/class Page: 14 object & class(12/12) class hello12 extends AirPlane { hello12() { Fly(); Land(); } public static void main(String args[]){ new hello12(); } Constructor ของ AirPlane จะถูกเรียกมาทำงาน แม้ไม่เรียกใช้ Fly() หรือ Land() ก็ตาม


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 3 มิถุนายน 2550 Method of Class มหาวิทยาลัยเนชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google