งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Array. ประเภทของ Array - อาเรย์ 1 มิติ (One) - อาเรย์ 2 มิติ (Two) - อาเรย์ 3 มิติ (Three) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Array. ประเภทของ Array - อาเรย์ 1 มิติ (One) - อาเรย์ 2 มิติ (Two) - อาเรย์ 3 มิติ (Three) 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Array

2 ประเภทของ Array - อาเรย์ 1 มิติ (One) - อาเรย์ 2 มิติ (Two) - อาเรย์ 3 มิติ (Three) 2

3 Array 1 มิติ public static void main (String [] args) { int [] age = new int[8] ; } 3 01234567

4 Array 2 มิติ public static void main (String [] args) { int [][] age = new int[2][8] ; } 4 [0][0][1][0][2][0][3][0][4][0][5][0][6][0][7][0] [0][1][1][1][2][1][3][1][4][1][5][1][6][1][7][1]

5 Array 3 มิติ public static void main (String [] args) { int [][][] age = new int[2][2][3] ; } 5

6 LOGO String

7 Array

8 LOGO ชมรม ITSMRT


ดาวน์โหลด ppt LOGO Array. ประเภทของ Array - อาเรย์ 1 มิติ (One) - อาเรย์ 2 มิติ (Two) - อาเรย์ 3 มิติ (Three) 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google