งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 Method (1).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 Method (1)."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 Method (1)

2 WEEK5 as5_000.rar static method ข้อ 23,24

3 ประเภทของเมธอด (1) Instance Method
เป็นเมธอดที่เรียกผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสด้วยตัวดำเนินการ new

4 ประเภทของเมธอด (2) Static Method

5 ประเภทของเมธอด (3) โปรแกรมคำนวณเงินภาษีด้วย static method

6 // Java Main Class >>> ex22. java import java. util
// Java Main Class >>> ex22.java import java.util.Scanner; public class ex22 { public static void main(String[] args) { int n; //รับข้อมูลเก็บไว้ใน n boolean check = myMath1. CheckOdd(n); …………………………………. } โปรแกรมข้อ 22 คลาส myMath1 ประกอบด้วย เมธอด static boolean CheckOdd(int num) ทำหน้าที่เลขคู่เลขคี่ของเลขจำนวนเต็ม จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส myMath1 และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธอด แสดงผล // Java Class >>> myMath1.java import java.util.Scanner; public class myMath1 { public static boolean CheckOdd(int num) { …………………………………… }


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 Method (1).

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google