งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Method (1). as5_000.rar static method ข้อ 23,24 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Method (1). as5_000.rar static method ข้อ 23,24 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Method (1)

2 as5_000.rar static method ข้อ 23,24 2

3 Instance Method  เป็นเมธอดที่เรียกผ่านออบเจ็กต์ที่สร้างจากคลาสด้วยตัว ดำเนินการ new 3

4 Static Method  เป็นเมธอดที่เรียกใช้ได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ สามารถ เรียกผ่านชื่อคลาสได้เลย แต่จะต้องเรียกใช้จากเมธอด ประเภท static method เหมือนกัน 4

5  โปรแกรมคำนวณเงินภาษีด้วย static method 5

6 6 // Java Class >>> myMath1.java import java.util.Scanner; public class myMath1 { public static boolean CheckOdd(int num) { ………………………………… … } // Java Main Class >>> ex22.java import java.util.Scanner; public class ex22 { public static void main(String[] args) { int n; // รับข้อมูลเก็บไว้ ใน n boolean check = myMath1. CheckOdd(n); ……………………………… …. } คลาส myMath1 ประกอบด้วย เมธอด static boolean CheckOdd(int num) ทำหน้าที่เลขคู่เลขคี่ของเลขจำนวน เต็ม จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส myMath1 และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้ เมธอด แสดงผล


ดาวน์โหลด ppt Method (1). as5_000.rar static method ข้อ 23,24 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google