งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't...... Don't wait for a smile, to be nice. อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม แล้วจึงทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't...... Don't wait for a smile, to be nice. อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม แล้วจึงทำดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't.....

2 Don't wait for a smile, to be nice. อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม แล้วจึงทำดี

3 Don't wait to be loved, to love. อย่ารอคอยให้มีคนรัก แล้วจึงมอบความรักให้ผู้อื่น

4 Don't wait to be lonely, to recognize the value of a friend. อย่ารอคอยจนกลายเป็นคนโดดเดี่ยว แล้วจึงเห็น คุณค่าของเพื่อน

5 Don't wait for the best job, to begin to work. อย่ารอคอยให้ได้งานที่ดีที่สุด แล้วจึงเริ่มทำงาน

6 Don't wait to have a lot, to share a bit. อย่ารอคอยให้มีมากๆ แล้วจึงเริ่มแบ่งปันเพียงน้อยนิด

7 Don't wait for the fall, to remember the advice. อย่ารอคอยจนพบความล้มเหลว แล้วจึงจดจำคำแนะนำ ของผู้อื่น

8 Don't wait for pair, to believe in prayer. อย่ารอคอยจนพบเนื้อคู่ แล้วจึงเชื่อในคำอธิษฐาน

9 Don't wait to have time, to be able to serve. อย่ารอคอยให้มีเวลา แล้วจึงทำประโยชน์

10 Don't wait for anybody else pain, to ask for apologies.... neither separations to make it up. อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อนแล้วจึงขอโทษ หรือต้องเลิกคบกันก่อน แล้วจึงหวนมาคืนดี

11 Don't wait. Because you don't know how long it will takes. อย่ารอคอย. เพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้เวลานาน เท่าใด Thicha.


ดาวน์โหลด ppt หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't...... Don't wait for a smile, to be nice. อย่ารอคอยให้ได้รับรอยยิ้ม แล้วจึงทำดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google