งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't .....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't ....."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't .....

2 Don't wait for a smile, to be nice

3 Don't wait to be loved, to love

4 Don't wait to be lonely, to recognize the value of a friend

5 Don't wait for the best job, to begin to work

6 Don't wait to have a lot, to share a bit

7 Don't wait for the fall, to remember the advice

8 Don't wait for pair, to believe in prayer

9 Don't wait to have time, to be able to serve

10 Don't wait for anybody else pain, to ask for apologies
Don't wait for anybody else pain, to ask for apologies.... neither separations to make it up. อย่ารอคอยให้คนอื่นเจ็บปวดเสียก่อนแล้วจึงขอโทษหรือต้องเลิกคบกันก่อน แล้วจึงหวนมาคืนดี

11 Don't wait. Because you don't know how long it will takes. อย่ารอคอย
Thicha.


ดาวน์โหลด ppt หลายเรื่องราวกับคำว่า Don't .....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google