งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS บทที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS บทที่ 2

2 2 Introduction to Financial Statements Companies prepare interim financial statements and annual financial statements. 2009 X

3 3 Introduction to Financial Statements Three primary financial statements. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows We will use a corporation to describe these statements. Also called Statement of Financial Position

4 4 Introduction to Financial Statements Describes where the enterprise stands at a specific date. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

5 5 Introduction to Financial Statements Depicts the revenue and expenses for a designated period of time. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

6 6 Introduction to Financial Statements Net income (or net loss) is simply the difference between revenues and expenses. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

7 7 Introduction to Financial Statements Depicts the ways cash has changed during a designated period of time. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

8 8 The Concept of the Business Entity Vagabond Travel Agency A business entity is separate from the personal affairs of its owner.

9 9 A Starting Point: Balance Sheet

10 10 Assets Assets are economic resources that are owned by the business and are expected to provide positive future cash flows.

11 11 Liabilities Liabilities are financial obligations that represent negative future cash flows for the enterprise.

12 12 Owners’ Equity Owners ’ equity represents the owner ’ s claims to the assets of the business.

13 13 Owners’ Equity Changes in Owners ’ Equity Owners ’ Investments Business Earnings Payments to Owners Business Losses

14 14 The Accounting Equation สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น 300,000 = 80,000 + 220,000 สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น 300,000 = 80,000 + 220,000

15 15 Forms of Business Organizations Sole Proprietorship Partnership Corporation

16 16 Reporting Ownership Equity in the Balance Sheet Sole Proprietorship Partnership Corporation

17 17 Let ’ s analyze some transactions for JOE Service.

18 18 วันที่ 1 มีนาคม 2553 นายโจและครอบครัวนำเงิน 90,000 บาท มาลงทุนทำธุรกิจ รับจ้างตัดหญ้าชื่อ โจเซอร์วิส โดยได้รับเป็นหุ้นจำนวน 900 หุ้น

19 19 วันที่ 2 มี.ค. กิจการซื้อเครื่องตัดหญ้าเป็นเงินสด 25,000 บาท

20 20 วันที่ 8 มี.ค. กิจการซื้อรถกระบะราคา 150,000 บาท โดยจ่ายเงินสด 20,000 บาท ที่เหลือชำระเป็นตั๋วเงิน

21 21 วันที่ 11 มี.ค. กิจการซื้ออุปกรณ์ตัดหญ้าเป็นเงินเชื่อ 3,000 บาท

22 22 วันที่ 18 มี.ค. กิจการได้ขายอุปกรณ์ตัดหญ้าที่มากเกินความจำเป็นออกไป ครึ่งหนึ่งในราคาทุน 1,500 บาท ให้แก่นายก้อง โดยให้เครดิต 30 วัน

23 23 วันที่ 25 มี.ค. นายก้องชำระเงินให้บางส่วน 750 บาท

24 24 วันที่ 28 มี.ค. กิจการจ่ายชำระหนี้บางส่วนเป็นเงิน 1,500 บาท

25 25 วันที่ 29 มี.ค. กิจการให้บริการตัดหญ้า โดยได้รับชำระเป็นเงินสด ทั้งสิ้น 7,500 บาท

26 26 Now, let ’ s review how JOE ’ s transactions affected the accounting equation. วันที่ 31 มี.ค. กิจการจ่ายค่าน้ำมันสำหรับเครื่องตัดหญ้าและรถกระบะ เป็นเงินสด 1,500 บาท

27 27 31 มี.ค. 227,500 = 227,500

28 28 These transactions impact the Statement of Cash Flows. These transactions impact the Income Statement. การจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของ โจเซอร์วิส ณ วันที่ 31 มี.ค.2553

29 29 Investments by and payments to the owners are not included on the Income Statement.

30 30

31 31 Operating activities include the cash effects of revenue and expense transactions.

32 32 Investing activities include the cash effects of purchasing and selling assets.

33 33 Financing activities include the cash effects of transactions with the owners and creditors.

34 34 Relationships Among Financial Statements Beginning of period End of period Balance Sheet Time Income Statement Statement of Cash Flows

35 35 The Use of Financial Statements by Outsiders Creditors Investors Two concerns: Liquidity Profitability Two concerns: Liquidity Profitability

36 36 The Need for Adequate Disclosure Notes to the financial statements often provide facts necessary for the proper interpretation of the statements. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

37 37 End of Chapter 2


ดาวน์โหลด ppt 1 งบการเงินพื้นฐาน BASIC FINANCIAL STATEMENTS บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google