งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

INTRODUCTION •What is Going Green? •Going Green is a Club initiative to encourage Members and staff alike to be considerate about how we use our resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "INTRODUCTION •What is Going Green? •Going Green is a Club initiative to encourage Members and staff alike to be considerate about how we use our resources."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 INTRODUCTION •What is Going Green? •Going Green is a Club initiative to encourage Members and staff alike to be considerate about how we use our resources. This includes the choices we make in our day-to-day lives, such as when we turn on a tap, use a bag, turn on an electrical appliance, travel from place to place, purchase products….the list goes on. The Club has made a concerted effort over the past couple of years to limit the use of our resources, and although there are still many things we can implement to be ‘greener’ we see the Going Green initiative as a step in the right direction. Our display here will give you details on how you can help. We all may need to make lifestyle changes to protect our environment, but this is purely a matter of choice – it is up to each one of us to decide how and if we can help. Please join us. •What does our Going Green symbol stand for? •Whenever you see our Going Green symbol, it is to remind you that everyone can contribute, not matter how small your contribution may seem. If everyone joins together, we can make a difference. The Going Green symbol will be placed at many locations around both Clubs, please think of what Going Green stands for each time you see our logo. Going Going Green

2 Horse manure collected by Bangkok Metropolitan Authority and reused as fertilizer ( มูลม้า กทม. นำไป ทำปุ๋ย ) Reduction in Magazines published to one per Member household ( ลดการผลิตวารสาร แจก 1 บ้าน 1 เล่ม ) Reduced paper usage by reusing printed paper ( ลดการใช้กระดาษสิ้นเปลือง โดยการนำมาพิมพ์ทั้ง 2 หน้า ) Going Going Green

3 Food scraps utilized as animal food ( เศษอาหารนำไป ทำอาหารสัตว์ ) Separating toxic / non toxic materials ( แยกขยะมีพิษและไม่มี พิษ ) Separating recyclable / non recyclable items in bins ( แยกขยะทั่วไปและขยะ Recycle ) Going Going Green

4 Adjusted time of light and air conditioning operation with timers ( ปรับแสงไฟและปรับอุณหภูมิของ เครื่องปรับอากาศด้วยเครื่องตั้ง เวลา ) Control of cooling systems dependant on the season ( ควบคุมระบบทำความเย็นให้ สอดคล้องกับแต่ละฤดูกาล ) Reduced Management travel between Clubs through ‘e-business’ ( ลดการเดินทางระหว่าง 2 คลับ ด้วยการทำธุรกิจ อิเล็กทรอนิกส์ ) Going Going Green

5 Replaced electric heating with more efficient heat pumps and solar heating ( เปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ด้วยปั๊มและโซล่าฮีทติ้ง ) Club purchases that are environmentally friendly ( สมาคม ฯ ซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ) Going Going Green

6 Introduce ‘e-statements’ ( แนะนำการดูใบเรียกเก็บจาก อิเล็กทรอนิกส์ ) Use more recycled paper / materials ( ใช้กระดาษ recycle และ อุปกรณ์ recycle ) Going Going Green

7 Change of plastic bags to bio-degradable type ( เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นชนิด ย่อยสลายได้ ) Provide alternatives to plastic bags and take-away food containers ( เสนอทางเลือกจากการใช้ ถุงพลาสติกใส่อาหารเป็นกล่อง ใส่อาหารแทน ) Going Going Green

8 Take shorter hot showers ( ลดปริมาณการใช้น้ำร้อน ) Reduce the number of towels used (and washed) ( ลดปริมาณการใช้ผ้าเช็ดตัว ให้น้อยลง ) Going Going Green

9 Bring your own take-away food containers ( นำกล่องใส่อาหารมาเอง ) Use the stairs more ( ใช้บันไดมากขึ้น ) Going Going Green


ดาวน์โหลด ppt INTRODUCTION •What is Going Green? •Going Green is a Club initiative to encourage Members and staff alike to be considerate about how we use our resources.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google