งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MY PROFILE น. ส. ณัฐิมา รัตนาวะไล 5310900331 สพ. ปี 1 หมู่ปฏิบัติการที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MY PROFILE น. ส. ณัฐิมา รัตนาวะไล 5310900331 สพ. ปี 1 หมู่ปฏิบัติการที่ 16."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MY PROFILE น. ส. ณัฐิมา รัตนาวะไล 5310900331 สพ. ปี 1 หมู่ปฏิบัติการที่ 16

2 Hi !!!

3 ชื่อ ณัฐิมา นามสกุล รัตนาวะไล ชื่อเล่น นัท

4 การศึกษา อนุบาล โรงเรียนพิพัฒนา ประถมศึกษาโรงเรียนพิพัฒนา มัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุดมศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 วัน เดือน ปีเกิด วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2535 สถานที่เกิด โรงพยาบาลสุขุมวิท

6 ปัจจุบันอายุ 19 ปี 1 เดือน

7 ที่อยู่ 98/210-211 หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลล่า ซ. กุศลศิลป์ บางนา ถ. สรรพาวุธ กรุงเทพมหานคร 10260

8 หมายเลขโทรศัพท์ 02-744-8010 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-9484-0090 E-mail amittun@hotmail.com

9 ครอบครัว 4 คน พี่น้อง มีน้องสาว 1 คน

10 หมู่เลือด โอ สีที่ชอบ ฟ้า

11

12

13

14

15 THE END


ดาวน์โหลด ppt MY PROFILE น. ส. ณัฐิมา รัตนาวะไล 5310900331 สพ. ปี 1 หมู่ปฏิบัติการที่ 16.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google