งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร ,

2 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia
Thai securities market’s presence in the world

3 Thai securities market’s presence in Asia

4 Thai securities market’s presence in Asia
Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries Unit: Percentage Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2012 Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of February 2013 - Nominal GDP in terms of USD for Year 2013 (Estimated)

5 Thai securities market’s presence in Asia
จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย Number of Listed Companies : Asia Countries (As of February 2013) Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai

6 Thai securities market’s presence in Asia
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Share Turnover Velocity** Unit: Billion USD Unit: Percentage Source: WFE Note: *Market Capitalization at the end of February 2013. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of February 2013)/Market Capitalization (at the end of February 2013)}*12.

7 Thai securities market’s presence in Asia
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 Thai Equity Market Share vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand) Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date

8 Thai securities market’s presence in Asia
ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เพิ่มขึ้น เท่า สูงเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย Total Return : Selected Asian Countries Unit: Percentage Thailand: 1,372% Mar-13 Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000. Source: Bloomberg at the end of March 2013

9 Thai securities market’s presence in Asia
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนและอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย Historical P/E ratio Market Yield Unit: Times Unit: Percentage Source: Bloomberg at the end of March 2013 Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)

10 Thai securities market’s presence in the world

11 Thai securities market’s presence in the world
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.15% จากสิ้นปี 2555 ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของหลายประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้น Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2012 and March 2013) Unit: Percentage Source : Bloomberg

12 Thai securities market’s presence in the world
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 26 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท.อยู่ในลำดับที่ 26 จาก 54 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ พันล้านดอลลาร์ สรอ. มีขนาดเป็น 1.67 เท่า ของ Philippine SE มีขนาดเป็น 0.99 เท่า ของ Bursa Malaysia มีขนาดเป็น 0.93 เท่า ของ Indonesia SE มีขนาดเป็น 0.57 เท่า ของ Singapore Exchange มีขนาดเป็น 0.15 เท่า ของ Hong Kong Exchanges Domestic Market Capitalization (USD Billion) February 2013 Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai

13 Thai securities market’s presence in the world
มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 จัดอยู่ในอันดับที่ 20 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท.อยู่ในลำดับที่ 20 จาก 54 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย พันล้านดอลลาร์สรอ. มีมูลค่าเป็น เท่า ของ Philippine SE มีมูลค่าเป็น 4.02 เท่า ของ Bursa Malaysia มีมูลค่าเป็น 3.97 เท่า ของ Indonesia SE มีมูลค่าเป็น 1.32 เท่า ของ Singapore Exchange มีมูลค่าเป็น 0.32 เท่า ของ Hong Kong Exchanges Total Value of Share Trading (USD Billion) January-February 2013 Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai

14 Thai securities market’s presence in the world
ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 561 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 23 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Number of Listed Companies February 2013 ตลท.อยู่ในลำดับที่ 23 จาก 54 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 561 บริษัท จำนวนบริษัทเป็น 2.21 เท่า ของ Philippine SE จำนวนบริษัทเป็น 1.21 เท่า ของ Indonesia SE จำนวนบริษัทเป็น 0.73 เท่า ของ Singapore Exchange จำนวนบริษัทเป็น 0.61 เท่า ของ Bursa Malaysia จำนวนบริษัทเป็น 0.36 เท่า ของ Hong Kong Exchanges Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai

15


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google