งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Every 30 seconds, a lower limb is lost to diabetes somewhere in the world นำเสนอโดยนพ. เพชร รอดอารีย์ ประชุมเรื่องเบาหวานกับการดูแลเท้า ณ โรงแรมมารวยกาเด็นท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Every 30 seconds, a lower limb is lost to diabetes somewhere in the world นำเสนอโดยนพ. เพชร รอดอารีย์ ประชุมเรื่องเบาหวานกับการดูแลเท้า ณ โรงแรมมารวยกาเด็นท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Every 30 seconds, a lower limb is lost to diabetes somewhere in the world นำเสนอโดยนพ. เพชร รอดอารีย์ ประชุมเรื่องเบาหวานกับการดูแลเท้า ณ โรงแรมมารวยกาเด็นท์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พ. ย. 2548

2 Diabetes Registry Project 2003 The Endocrine Society of Thailand Diabetes Complication in the Thailand Diabetes Registry N = 9,419

3 Diabetes Registry Project 2003 The Endocrine Society of Thailand Risk of amputation FactorsWithout amputation With amputation Adjust OR (95% CI) P-value of adjust OR HbA1C > 7 (%)69.274.60.6 (0.4-1.1) 0.082 Present of retinopathy (%) 3075.62.2 (1.3-3.8) 0.004 Blindness (%)2.613.91.7 (0.8-3.6) 0.159 History of foot ulcer (%) 4.786.659.2 (32.8-106.8) < 0.001 Absent peripheral pulse (%) 3.440.15.3 (3.1-9.2) < 0.001 Insulin use (%)28.467.61.9 (1.1-3.2) 0.023

4 Lower limb amputation in Thailand Diabetes registry (TDR) Amputated 1.5% Below knee 31.7% Toe 64.1% A.K. 4.2% Diabetes Registry Project 2003 The Endocrine Society of Thailand OR: Hx of foot ulcer = 59.2 (32.8-106.8) OR: absence of pulse = 5.3 (3.1-9.2) 3.9% absence of pulse 5.9% foot ulcer

5 UNADJUSTED FREQUENCY OF PAD USING ABI BY GENDER AND COUNTRY % Countries PAD Epidemiologic study (PAD-SEARCH)

6 Screening and monitoring for diabetes complications in the past 12 months YesNo Eyes exam.67.432.1 Retinopathy34.2 Cataract33 Feet exam.58.141.8 Any problems13.5 SM blood glucose8.590.5 SM urine glucose1.398.1 Ref: Diabcare-Asia 2003 Thailand (in press)

7 PAD in Diabetes Over 1/2 are asymptomatic or have atypical symptoms About 1/3 have claudication The risk of PAD in diabetes is increased by age, duration of diabetes, presence of peripheral neuropathy and some ethnics Diabetes Care 2003;26:3333-41

8

9 Mortality Over a Period of 10 Years in Patients with Peripheral Arterial Disease N Engl J Med 1992;326:381-6

10 PAD: symptoms & signs Absense Pulse Cold sensation Shiny skin Pallor Loss of hair on foot & toes Intermittent claudication Nocturnal & rest pain Gangrene, Ulcer

11 > 1.30 Non compressible 0.91-1.30 Normal 0.41-0.90 Mild to moderate PAD Intermittent Claudication Intermittent Claudication 0.00-0.40 Severe PAD Rest pain, Ischemic ulcer Rest pain, Ischemic ulcer NEJM 2001:344:21:p1608-1621 Systolic ankle blood pressure Systolic brachial blood pressure

12 Role of primary clinician Establish the diagnosis of PAD symptomatology symptomatology ABI ABI Other vasucular lab. Test Other vasucular lab. Test Discuss the risk/benefit of therapeutic alternatives Modify risk factors of systemic atherosclerosis Perform treadmill stress testing Refer to exercise programme NEJM 2002; 347(24);1941-1951

13 Treatment for claudication TreatmentDose/interventionEfficacysafety Exercise35-50 min/day 3-5 time/wk Treadmill/track walking 100-150% improvement in max. walking distance and QoL. Well tolerated; CVD complications are rare AngioplastyBased on anatomyImprove max. walking distance equal to exercise; improve QoL equal to surgery <0.5% morbidity and mortality SurgeryBased on anatomy75-100% improvement in max. walking distance; improve QoL. 2-3% mortality; 5-10% morbidity pharmacotherapy NEJM 2002; 347(24);1941-1951

14 Questions Question 1: Any change in the foot since the last evaluation Question 2: Does the patient have a foot ulcer now or a history of foot ulcer? Question 3: Is there pain in the calf muscles when walking--i.e., pain occurring in the calf or thigh when walking less than one block that is relieved by rest?

15 Foot Exam Item 1: Are the nails thick, too long, ingrown, or infected with fungal disease? Item 2: Foot Deformities Item 3: Pedal Pulses Item 4: Skin Condition Toe Deformities (Hammer/Claw Toes) Bunions (Hallux Valgus) Plantar View of Charcot Joint

16 Sensory Foot Exam The sensory exam should be done in a quiet and relaxed setting Apply sufficient force to cause the filament to bend The total duration of the approach approximately 1-2 seconds

17 Risk Categorization Risk Category DefinitionManagement Guidelines High Risk One or more of the following: 1.Loss of protective sensation 2.Absent pedal pulses 3.Severe foot deformity 4.History of foot ulcer 5.Prior amputation Conduct foot assessment every 3 months. Demonstrate preventive self-care of the feet. Refer to specialists and a diabetes educator as indicated. (Always refer to a specialist if Charcot joints are suspected.) Assess/prescribe appropriate footwear. Certify Medicare patients for therapeutic shoe benefits. Place "High Risk Feet" sticker on medical record.

18 Risk Categorization Risk Category DefinitionManagement Guidelines Low RiskNone of the five high risk characteristics below. Conduct an annual foot screening exam. Assess/recommend appropriate footwear. Provide patient education for preventive self-care.

19 Management Plan patient education, any diagnostic studies, footwear recommendations, referrals, follow-up care.

20 กลไกการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน Diabetes Mellitus Neuropathy Visual Loss Angiopathy SensoryAutonomyPropioceptiveMacroMicro  Skin Blood Supply Infection Delayed Healing Gangrene Amputation Foot Ulcer Insensitive Foot New Pressure points Painless Trauma Skin crack Callus Dry skin A-V Shunt Hyperglycemia

21 Ischemic Ulcer Treatment Guideline Ischemic Ulcer Evaluate severity of ischemia Mild Moderate Severe Good Evaluate Health Status Poor Evaluate status of Peripheral arteries with Angiography Good Poor Conservative Treatment Arterial Bypass Surgery Amputation

22 Risk factors for foot ulcer Peripheral neuropathy Autonomic neuropathy Peripheral Arterial disease (PAD) Limited joint motion Foot pressure abnormalities Foot trauma Uncontrolled and Duration of diabetes Blindness Risk for amputation Peripheral neuropathy Vascular insufficiency Infection Hx of fooot ulcer/amputation Deformities Trauma Vision lose Poor glycemic control

23 หลักในการรักษาแผลใน ผู้ป่วยเบาหวาน วิธีรักษา ประโยชน์ของการรักษา 1. การขจัดเนื้อตาย ช่วยให้เซลล์เนื้อเยื่อเดินทางไป ยังแผลได้ง่ายขึ้น 2. การตกแต่งแผล ช่วยป้องกันไม่ให้แผลบาดเจ็บ และติดเชื้อ 3. ลดแรงกดบนแผล ไม่ให้แรงกดต่างๆมาทำให้ การหายของแผลช้าลง 4. ควบคุมการติดเชื้อ ทำให้แผลหายเร็วและย่น ระยะในการใช้ยาปฏิชีวนะ 5. การตัดต่อเส้นเลือด เพิ่มเส้นเลือดที่นำสารอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงแผล 6. การตัดเท้า ใช้ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น เท้าขาดเลือดอย่างรุนแรง

24 1. ทำความสะอาดและตรวจดูแลเท้า ทุกวัน 2. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่า หรือ เดินบนพื้นที่ร้อนจัด เช่น หาด ทราย หรือขอบสระว่ายน้ำ 3. หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำอุ่น หรือ วางถุงน้ำร้อนบนเท้า 4. ผิวหนังแตกหรือแห้งควรใช้ครีมทา ผิวทาหลังอาบน้ำ ไม่ควรทา ระหว่างนิ้วเท้า 5. ควรใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับเท้าไม่ คับ หรือหลวมเกินไป อย่าสวม รองเท้าโดยไม่ใส่ถุงเท้า การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตประจำวันการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตประจำวัน

25 7. ตรวจดูภายในรองเท้าทุกครั้งก่อนสวม ใส่ เพื่อไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม อยู่ข้างใน 8. ควรงดสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด 9. เล็บเท้าที่หนา หรือผิดปกติควรได้รับ การตัดแต่งและตะไบให้ เรียบร้อย 10. เมื่อมีการติดเชื้อราที่เล็บ หรือง่าม นิ้วเท้าควรรักษาให้หายขาด การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตประจำวันการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตประจำวัน 6. หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าแตะที่มี ที่คีบบริเวณง่ามเท้า

26 12. อย่าใช้สารเคมีกัดหูด หรือตาปลา 13. อย่าใช้ยาฆ่าเชื้อแรงๆ เพื่อทำความ สะอาดเท้า 14. ถ้าสายตาไม่ดีควรให้สมาชิกใน ครอบครัวช่วยตรวจดูแลเท้า 15. บอกแพทย์ทุกครั้งเมื่อเกิดถุงน้ำ รู้สึก เจ็บ หรือความผิดปกติอื่นๆของเท้า การดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตประจำวันการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตประจำวัน 11. อย่าตัดหูดหรือตาปลาด้วยตนเอง


ดาวน์โหลด ppt Every 30 seconds, a lower limb is lost to diabetes somewhere in the world นำเสนอโดยนพ. เพชร รอดอารีย์ ประชุมเรื่องเบาหวานกับการดูแลเท้า ณ โรงแรมมารวยกาเด็นท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google