งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ( Resources Recycling) การปรับปรุง คุณภาพการแยก สกัด แร่โลหะและ วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ โดยอาศัย วิศวกรรมการแต่งแร่ (Mineral Processing) และ วิศวกรรมกระบวนการ (Process Engineering) • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ( Resources Recycling) การปรับปรุง คุณภาพการแยก สกัด แร่โลหะและ วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ โดยอาศัย วิศวกรรมการแต่งแร่ (Mineral Processing) และ วิศวกรรมกระบวนการ (Process Engineering)

2 วิศวกรรมทรัพยากร Resources Engineering • คุณสมบัติของแร่และหิน • การปรับคุณภาพและการ แยกสกัดโลหะและแร่ ( แต่งแร่ ) • วัสดุศาสตร์ • การนำทรัพยากรกลับมา ใช้ใหม่ (Resources Recycling) • เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมแร่และวัสดุ • คุณสมบัติของแร่และหิน • การปรับคุณภาพและการ แยกสกัดโลหะและแร่ ( แต่งแร่ ) • วัสดุศาสตร์ • การนำทรัพยากรกลับมา ใช้ใหม่ (Resources Recycling) • เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมแร่และวัสดุ

3 STUDY PROGRAM FOR MASTER DEGREE IN GEORESOURCES ENGINEERING First Semester 2106508Resources Environment and Pollution Control 3Credits 2106509Resources Process Technology and Utilization 3Credits Elective courses6Credits 12 Second Semester 2106642Resources Economics 3 Credits 2106xxx Elective courses 9 Credits 12Credits Third Semester Thesis9Credits 9 Fourth Semester Thesis3Credits 3 Total 36 Credits ( Compulsory 9; Electives 15; Thesis 12)

4 GRADUATE COURSES •DESCRIPTION OF GRADUATE COURSESIN GEORESOURCES ENGINEERING •2106501Comminution 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamental of comminution; fracture mechanics; the measurement of size reduction; breakage and selection functions; mathematical modeling of size reduction processes; the classification, selection and layout of comminution equipments, the control of comminution processes. •2106502Solid-Liquid Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Introduction to solid-liquid separation; characterization of particle suspended in liquids; efficiency of separation of particles from liquids; coagulation and flocculation; gravity thickening; hydrocyclones; dewatering screen; filtration fundamentals; filter aids; pressure filtration; vacuum filtration; cake washing and dewatering thermal drying; solid-liquid separation equipment selection. •2106506Particle Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Definition of particle and particle size; types of particle size distribution; measurement of central tendency; surface area; relationship between surface area and particle size distribution density and specific gravity; porosity and internal pore surface area and their relationship to process characteristics; principles of measurement; laboratory measurement; laboratory measurement and presentation of data. •2106508Resources Environment and Pollution •Control 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Major environmental problems from production and utilization of resources; environmental technology to manage and control the problems; Waste minimization waste disposal, environmental planning for the development and utilization of resources including relevant environmental components related to resources utilization. •2106509Resources Process Technology and •Utilization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Extraction, processing and utilization of resources; review of fundamental principles of process technology and utilization of resources; concepts of technology application; processes of extraction and improvement of material quality; review of principles of process design. •2106510Materials Handling 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Materials handling involving storage and stockpiling; theory of flow solids in bins and bankers; design of bins and bunkers; conveyors and feeders; homogenization; hydraulic transport in pipe, pneumatic transport and waste sorting and disposal. •2106511Physical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Physical processing of materials; review of fundamentals of separation of materials by physical properties; unit processes including screening, classification, gravity concentration, magnetic, high tension and electrostatic separation flotation, and other physical processes. •2106512Chemical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Chemical processing of materials; chemical processing according to solid state chemistry and solution chemistry; the studies involve roasting calcination and sintering, oxidation and reduction of materials, leaching reactions; kinetics, thermodynamics and electrochemical theory of leaching reactions; applications of solvent extraction and ion exchange; equilibrium and kinetics in solvent extraction and ion exchange; halogenation; calculations and design of chemical processing unit operations and cases study. •2106522Materials Characterization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Theories and use of techniques in material analysis including mineralogy, microscopic techniques, differential thermal analysis, thermoqravinretric analysis, x-ray diffraction, x-ray fluorescence, atomic absorption spectrometry, inductively coupled electron microprobe analysis and wet chemical analysis. •2106523Microscopic Analysis 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Components and functions of microscopes; qualitative and quantitative optical properties of materials; texture and grain size determination of materials; microscopic identification of materials; quantitative analysis of materials. •DESCRIPTION OF GRADUATE COURSESIN GEORESOURCES ENGINEERING •2106501Comminution 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamental of comminution; fracture mechanics; the measurement of size reduction; breakage and selection functions; mathematical modeling of size reduction processes; the classification, selection and layout of comminution equipments, the control of comminution processes. •2106502Solid-Liquid Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Introduction to solid-liquid separation; characterization of particle suspended in liquids; efficiency of separation of particles from liquids; coagulation and flocculation; gravity thickening; hydrocyclones; dewatering screen; filtration fundamentals; filter aids; pressure filtration; vacuum filtration; cake washing and dewatering thermal drying; solid-liquid separation equipment selection. •2106506Particle Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Definition of particle and particle size; types of particle size distribution; measurement of central tendency; surface area; relationship between surface area and particle size distribution density and specific gravity; porosity and internal pore surface area and their relationship to process characteristics; principles of measurement; laboratory measurement; laboratory measurement and presentation of data. •2106508Resources Environment and Pollution •Control 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Major environmental problems from production and utilization of resources; environmental technology to manage and control the problems; Waste minimization waste disposal, environmental planning for the development and utilization of resources including relevant environmental components related to resources utilization. •2106509Resources Process Technology and •Utilization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Extraction, processing and utilization of resources; review of fundamental principles of process technology and utilization of resources; concepts of technology application; processes of extraction and improvement of material quality; review of principles of process design. •2106510Materials Handling 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Materials handling involving storage and stockpiling; theory of flow solids in bins and bankers; design of bins and bunkers; conveyors and feeders; homogenization; hydraulic transport in pipe, pneumatic transport and waste sorting and disposal. •2106511Physical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Physical processing of materials; review of fundamentals of separation of materials by physical properties; unit processes including screening, classification, gravity concentration, magnetic, high tension and electrostatic separation flotation, and other physical processes. •2106512Chemical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Chemical processing of materials; chemical processing according to solid state chemistry and solution chemistry; the studies involve roasting calcination and sintering, oxidation and reduction of materials, leaching reactions; kinetics, thermodynamics and electrochemical theory of leaching reactions; applications of solvent extraction and ion exchange; equilibrium and kinetics in solvent extraction and ion exchange; halogenation; calculations and design of chemical processing unit operations and cases study. •2106522Materials Characterization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Theories and use of techniques in material analysis including mineralogy, microscopic techniques, differential thermal analysis, thermoqravinretric analysis, x-ray diffraction, x-ray fluorescence, atomic absorption spectrometry, inductively coupled electron microprobe analysis and wet chemical analysis. •2106523Microscopic Analysis 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Components and functions of microscopes; qualitative and quantitative optical properties of materials; texture and grain size determination of materials; microscopic identification of materials; quantitative analysis of materials.

5 •2106530Geostatistics 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Introduction to geostatistics; spatial data and geostatistical approach; problems and geostatistical solution; structural analysis and its applications on sampling analysis and optimization; kriging system and characteristic features; estimator and estimation variance; and use of computer codes. •2106540Groundwater Flow 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Groundwater flow, confined and unconfined flow, boundary conditions, concepts of pollutant transport in groundwater, transport mechanisms, one-dimensional flow model and well hydraulics, flow in recharging and pumping wells, mathematical modeling of groundwater flow in aquifer. •2106541Contaminant Hydrogeology 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite 2106540 •Fundamental concepts of groundwater contamination, sources of groundwater contamination, solute plumes, solute dispersion, adsorption and retardation, sea water intrusion, remediation options for groundwater contamination and monitoring system. •2106602Agglomeration and Sintering 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamentals of agglomeration and sintering; mechanisms of adhesion between particles; strength of agglomerates; models of agglomerate tensile strength and capillary pressure of agglomerates; porosity of pore distribution in agglomerates; models of sintering processes; briquetting and palletizing; equipment and control in agglomeration processes. •2106603Refractories and Ceramics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Refractories and ceramics industry, raw materials for refractories and ceramics. Physical and chemical properties of raw materials and products, ceramics processing and utilization. •2106605Applied Surface and Colloid Chemistry 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite 2106201 and • 2106202 or Consent of Faculty •Thermodynamics of surfaces in single and multi-component systems; interfacial phenomena; theories of capillarity and electrocapillarity; discussion of the structure and properties of the electrical double layer; electrokinetics phenomena; discussion of Young’s equation. And contact angle in three phases system; surface chemistry of flotation and Flocculation-Surface chemistry of gas-solid reaction. • •2106606Advanced Flotation 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite 2106320 or • Consent of Faculty •A detailed study of physico-chemical principles in three-phased system; hydrodynamics and kinetics of flotation process. •2106614Resources Assessment and Evaluation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Exploration, sampling an data evaluation of major resources petroleum deposit types, statistical theory, reserve evaluation and calculation, inventory and depletion. •2106616Resources Management Principles • 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Types of resources; non-renewable resources utilization; development and exploitation of resources; depletion and exploitation of resources; depletion and conservation; recycling; recovery improvement and losses prevention control of resources utilization and pollution prevention, relationship with environment and related laws; roles of public and private sectors in setting up strategies of resources utilization and management planning. •2106530Geostatistics 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Introduction to geostatistics; spatial data and geostatistical approach; problems and geostatistical solution; structural analysis and its applications on sampling analysis and optimization; kriging system and characteristic features; estimator and estimation variance; and use of computer codes. •2106540Groundwater Flow 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Groundwater flow, confined and unconfined flow, boundary conditions, concepts of pollutant transport in groundwater, transport mechanisms, one-dimensional flow model and well hydraulics, flow in recharging and pumping wells, mathematical modeling of groundwater flow in aquifer. •2106541Contaminant Hydrogeology 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite 2106540 •Fundamental concepts of groundwater contamination, sources of groundwater contamination, solute plumes, solute dispersion, adsorption and retardation, sea water intrusion, remediation options for groundwater contamination and monitoring system. •2106602Agglomeration and Sintering 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamentals of agglomeration and sintering; mechanisms of adhesion between particles; strength of agglomerates; models of agglomerate tensile strength and capillary pressure of agglomerates; porosity of pore distribution in agglomerates; models of sintering processes; briquetting and palletizing; equipment and control in agglomeration processes. •2106603Refractories and Ceramics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Refractories and ceramics industry, raw materials for refractories and ceramics. Physical and chemical properties of raw materials and products, ceramics processing and utilization. •2106605Applied Surface and Colloid Chemistry 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite 2106201 and • 2106202 or Consent of Faculty •Thermodynamics of surfaces in single and multi-component systems; interfacial phenomena; theories of capillarity and electrocapillarity; discussion of the structure and properties of the electrical double layer; electrokinetics phenomena; discussion of Young’s equation. And contact angle in three phases system; surface chemistry of flotation and Flocculation-Surface chemistry of gas-solid reaction. • •2106606Advanced Flotation 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite 2106320 or • Consent of Faculty •A detailed study of physico-chemical principles in three-phased system; hydrodynamics and kinetics of flotation process. •2106614Resources Assessment and Evaluation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Exploration, sampling an data evaluation of major resources petroleum deposit types, statistical theory, reserve evaluation and calculation, inventory and depletion. •2106616Resources Management Principles • 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Types of resources; non-renewable resources utilization; development and exploitation of resources; depletion and exploitation of resources; depletion and conservation; recycling; recovery improvement and losses prevention control of resources utilization and pollution prevention, relationship with environment and related laws; roles of public and private sectors in setting up strategies of resources utilization and management planning.

6 •2106617Information Technology in • Resources management 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Data processing using computer systems; application of spatial data and information analysis in resources and environmental management; graphical information System (GIS); Management information System (MIS). •2106621Resources Recycling 3(3-0-9) •Prerequisite: consent of faculty •Recyclable resources; recycling of non-metal, recycling of ferrous and non-ferrous metals; principles of recycling; criteria for recovery and recycling; potential benefits of recycling; recycling technology; limitation of recycling; markets for recycle, factors affecting recycle rates; environmental aspects of recycling. •2106635Industrial Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of industrial minerals; extraction, processing and utilization of some major industrial minerals and dimension stones and quality improvement of these industry minerals and dimension stones to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. •2106636Fuel Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of fuel minerals; evaluation or assessment, mining processing and utilization of the fuel minerals and quality improvement of these fuel minerals to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. •2106637Quarry Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of rock and sand aggregate; deposit evaluation, quarrying, size reduction to various industrial application; economic aspects of the technology; quality improvement of products according to industrial specification; discussion of advanced technology of these activities with case studies. •2106642Resources Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Mineral demand and supply; mineral trade and markets; minerals market model forecasting techniques; time series forecasting; government regulations and taxation; allocation and distribution of earth resources; resources evaluation; utilization; cost-benefit analysis; optimal control approach to earth resources development. •2106643Industrial Minerals Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Industrial mineral industries, structure, demand and supply of industrial minerals, mining, processing technology, quality improvement, costing, pricing; problems of industrial mineral industries. •2106677Earth Resources Development 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Concept of natural resources development, resources characterization, resources evaluation, selection of processing technology; earth resources utilization, economics of earth resources development. •2106701Special Studies in Resources •Engineering I 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and discussion on interesting topics in resources engineering. •2106702Special Studies in Resources •Engineering II 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and in-depth discussion on interesting topics in resources engineering. •2106617Information Technology in • Resources management 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Data processing using computer systems; application of spatial data and information analysis in resources and environmental management; graphical information System (GIS); Management information System (MIS). •2106621Resources Recycling 3(3-0-9) •Prerequisite: consent of faculty •Recyclable resources; recycling of non-metal, recycling of ferrous and non-ferrous metals; principles of recycling; criteria for recovery and recycling; potential benefits of recycling; recycling technology; limitation of recycling; markets for recycle, factors affecting recycle rates; environmental aspects of recycling. •2106635Industrial Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of industrial minerals; extraction, processing and utilization of some major industrial minerals and dimension stones and quality improvement of these industry minerals and dimension stones to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. •2106636Fuel Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of fuel minerals; evaluation or assessment, mining processing and utilization of the fuel minerals and quality improvement of these fuel minerals to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. •2106637Quarry Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of rock and sand aggregate; deposit evaluation, quarrying, size reduction to various industrial application; economic aspects of the technology; quality improvement of products according to industrial specification; discussion of advanced technology of these activities with case studies. •2106642Resources Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Mineral demand and supply; mineral trade and markets; minerals market model forecasting techniques; time series forecasting; government regulations and taxation; allocation and distribution of earth resources; resources evaluation; utilization; cost-benefit analysis; optimal control approach to earth resources development. •2106643Industrial Minerals Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Industrial mineral industries, structure, demand and supply of industrial minerals, mining, processing technology, quality improvement, costing, pricing; problems of industrial mineral industries. •2106677Earth Resources Development 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Concept of natural resources development, resources characterization, resources evaluation, selection of processing technology; earth resources utilization, economics of earth resources development. •2106701Special Studies in Resources •Engineering I 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and discussion on interesting topics in resources engineering. •2106702Special Studies in Resources •Engineering II 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and in-depth discussion on interesting topics in resources engineering.

7 ICP ATOMIC ABSORPTION MATERIAL CHARACTERIZATION LAB Surface Area Analyzer Scanning Electron Microscope

8 หน่วยงานที่รับเข้าทำงาน -Department of Mineral Resources - Department of primary Industry and Mines - EGAT - Mining Companies; Banpu, Lanna, Ital-Thai, Padaeng, etc - Recycle Companies; copper, paper, electronic waste, metal recovery, car parts, etc., - Consultant Companies X Ray Diffraction X Ray Fluorescence

9 แหล่งทุน • ทุนการศึกษา Teaching Assistance, ทุนคณะ และมหาวิทยาลัย • ทุนการทำวิจัยต่างประเทศ (Kyushu, Hokkaido, Waseda univ. Japan ประมาณ 2 ทุนต่อปี ) • เงินสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ • ทุนการศึกษา Teaching Assistance, ทุนคณะ และมหาวิทยาลัย • ทุนการทำวิจัยต่างประเทศ (Kyushu, Hokkaido, Waseda univ. Japan ประมาณ 2 ทุนต่อปี ) • เงินสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ

10 ผลงานวิจัย ป. โท • การสังเคราะห์แร่ซีโดไลท์ (Zeolite) จากเถ้าลอยถ่ายหิน (Coal Fly Ash)] • การลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง (Floatation of Low Grade Feldspas in Neutral Condition) • การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรี (Recovery of Zinc from Low Grade Ore from Kanchanaburi) • การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตปูนขาวโดยใช้เตาตั้งขนาดเล็ก แบบต่อเนื่อง (Feasibility Study of Lime Production Using Small- Scale Vertical Shaft Kiln) • การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์ (Distribution of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refining Process) • การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้ซีโอไลท้สังเคราะห์จากเถ้าลอย ถ่านหิน (Heavy Metals Removal from Effluents by Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash) • การศึกษาการผลิตก๊าซจากลิกไนต์โดยใช้เทคโนโลยีแบบเบคนิ่ง (Study of Lignite Gasification Using Fixed Bed Technology) การ จำลองระบบน้ำใต้ดินในพื้นที่คลองพระยาบรรลือ จ. พระนครศรีอยุธยา (Groundwater Modelling at Klong Praya Bunlue Pranakhon Si Ayuthaya Province) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์โดยตรงด้วยวิธีการละลายร่วมกับวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Recovery of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refinig Process by Direct Electroleaching) • การสังเคราะห์แร่ซีโดไลท์ (Zeolite) จากเถ้าลอยถ่ายหิน (Coal Fly Ash)] • การลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง (Floatation of Low Grade Feldspas in Neutral Condition) • การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรี (Recovery of Zinc from Low Grade Ore from Kanchanaburi) • การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตปูนขาวโดยใช้เตาตั้งขนาดเล็ก แบบต่อเนื่อง (Feasibility Study of Lime Production Using Small- Scale Vertical Shaft Kiln) • การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์ (Distribution of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refining Process) • การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้ซีโอไลท้สังเคราะห์จากเถ้าลอย ถ่านหิน (Heavy Metals Removal from Effluents by Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash) • การศึกษาการผลิตก๊าซจากลิกไนต์โดยใช้เทคโนโลยีแบบเบคนิ่ง (Study of Lignite Gasification Using Fixed Bed Technology) การ จำลองระบบน้ำใต้ดินในพื้นที่คลองพระยาบรรลือ จ. พระนครศรีอยุธยา (Groundwater Modelling at Klong Praya Bunlue Pranakhon Si Ayuthaya Province) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์โดยตรงด้วยวิธีการละลายร่วมกับวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Recovery of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refinig Process by Direct Electroleaching)

11 ผลงานวิจัย ป. โท • การพัฒนาดัชนีวัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมือง แร่ (Development of Environmental Performance Indicators for Mining Project) • เทคโนโลยีการเตรียมเชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำ (Coal Slurry Fuel Preparation Technology) • การก่อสร้างเตาอบประหยัดพลังงานที่ใช้ถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง (Construction of Energy Saving Oven Using Coal Briquettes as Fuel) • การศึกษาการนำน้ำมันตัดกลึงโลหะที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ (The Study of Used Metal Working Fluids Recycling) • การปรับปรุงคุณภาพยิปซัมฟลูแก๊สแหล่งแม่เมาะโดยเทคนิคการแต่งแร่ (Upgrading of Mae Mon Flue-Gas Gypsum by Mineral Processing Technique) • การประเมินศักยภาพในการเก็บกลับคืนโลหะกลุ่มเหล็กจากซากรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Recovery Evaluation of the Recovery Potential of Ferrous Metals from End-of-Life Automobile in Bangkok Metropolitan) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าจากขยะอิเลกทรอนิกส์ด้วยวิธีการละลายทาง เคมี (Recovery of Precious Metals form Electronic Scrap lay Hydrothermallurgy) • การคัดแยกโลหะทองแดงจาก Slag การคัดแยกเม็ดพลาสติกโดยวิธี Froth Floatation • การพัฒนาดัชนีวัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมือง แร่ (Development of Environmental Performance Indicators for Mining Project) • เทคโนโลยีการเตรียมเชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำ (Coal Slurry Fuel Preparation Technology) • การก่อสร้างเตาอบประหยัดพลังงานที่ใช้ถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง (Construction of Energy Saving Oven Using Coal Briquettes as Fuel) • การศึกษาการนำน้ำมันตัดกลึงโลหะที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ (The Study of Used Metal Working Fluids Recycling) • การปรับปรุงคุณภาพยิปซัมฟลูแก๊สแหล่งแม่เมาะโดยเทคนิคการแต่งแร่ (Upgrading of Mae Mon Flue-Gas Gypsum by Mineral Processing Technique) • การประเมินศักยภาพในการเก็บกลับคืนโลหะกลุ่มเหล็กจากซากรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Recovery Evaluation of the Recovery Potential of Ferrous Metals from End-of-Life Automobile in Bangkok Metropolitan) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าจากขยะอิเลกทรอนิกส์ด้วยวิธีการละลายทาง เคมี (Recovery of Precious Metals form Electronic Scrap lay Hydrothermallurgy) • การคัดแยกโลหะทองแดงจาก Slag การคัดแยกเม็ดพลาสติกโดยวิธี Froth Floatation

12 ผู้ประสานงาน • ผศ. ดร. สุนทร พุ่มจันทร์ • ชั้น 14 และ 15 อาคารเจริญวิศวกรรม ( ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • โทร : 0-2218-6919 Fax: 2186920 •fmnspj@eng.chula.ac.th •www.mining.eng.chula.ac.th ผู้ประสานงาน • ผศ. ดร. สุนทร พุ่มจันทร์ • ชั้น 14 และ 15 อาคารเจริญวิศวกรรม ( ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • โทร : 0-2218-6919 Fax: 2186920 •fmnspj@eng.chula.ac.th •www.mining.eng.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google