งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ( Resources Recycling) การปรับปรุง คุณภาพการแยก สกัด แร่โลหะและ วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ โดยอาศัย วิศวกรรมการแต่งแร่ (Mineral Processing) และ วิศวกรรมกระบวนการ (Process Engineering) • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ ( Resources Recycling) การปรับปรุง คุณภาพการแยก สกัด แร่โลหะและ วัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ โดยอาศัย วิศวกรรมการแต่งแร่ (Mineral Processing) และ วิศวกรรมกระบวนการ (Process Engineering)

2 วิศวกรรมทรัพยากร Resources Engineering • คุณสมบัติของแร่และหิน • การปรับคุณภาพและการ แยกสกัดโลหะและแร่ ( แต่งแร่ ) • วัสดุศาสตร์ • การนำทรัพยากรกลับมา ใช้ใหม่ (Resources Recycling) • เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมแร่และวัสดุ • คุณสมบัติของแร่และหิน • การปรับคุณภาพและการ แยกสกัดโลหะและแร่ ( แต่งแร่ ) • วัสดุศาสตร์ • การนำทรัพยากรกลับมา ใช้ใหม่ (Resources Recycling) • เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมแร่และวัสดุ

3 STUDY PROGRAM FOR MASTER DEGREE IN GEORESOURCES ENGINEERING First Semester Resources Environment and Pollution Control 3Credits Resources Process Technology and Utilization 3Credits Elective courses6Credits 12 Second Semester Resources Economics 3 Credits 2106xxx Elective courses 9 Credits 12Credits Third Semester Thesis9Credits 9 Fourth Semester Thesis3Credits 3 Total 36 Credits ( Compulsory 9; Electives 15; Thesis 12)

4 GRADUATE COURSES •DESCRIPTION OF GRADUATE COURSESIN GEORESOURCES ENGINEERING • Comminution 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamental of comminution; fracture mechanics; the measurement of size reduction; breakage and selection functions; mathematical modeling of size reduction processes; the classification, selection and layout of comminution equipments, the control of comminution processes. • Solid-Liquid Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Introduction to solid-liquid separation; characterization of particle suspended in liquids; efficiency of separation of particles from liquids; coagulation and flocculation; gravity thickening; hydrocyclones; dewatering screen; filtration fundamentals; filter aids; pressure filtration; vacuum filtration; cake washing and dewatering thermal drying; solid-liquid separation equipment selection. • Particle Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Definition of particle and particle size; types of particle size distribution; measurement of central tendency; surface area; relationship between surface area and particle size distribution density and specific gravity; porosity and internal pore surface area and their relationship to process characteristics; principles of measurement; laboratory measurement; laboratory measurement and presentation of data. • Resources Environment and Pollution •Control 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Major environmental problems from production and utilization of resources; environmental technology to manage and control the problems; Waste minimization waste disposal, environmental planning for the development and utilization of resources including relevant environmental components related to resources utilization. • Resources Process Technology and •Utilization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Extraction, processing and utilization of resources; review of fundamental principles of process technology and utilization of resources; concepts of technology application; processes of extraction and improvement of material quality; review of principles of process design. • Materials Handling 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Materials handling involving storage and stockpiling; theory of flow solids in bins and bankers; design of bins and bunkers; conveyors and feeders; homogenization; hydraulic transport in pipe, pneumatic transport and waste sorting and disposal. • Physical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Physical processing of materials; review of fundamentals of separation of materials by physical properties; unit processes including screening, classification, gravity concentration, magnetic, high tension and electrostatic separation flotation, and other physical processes. • Chemical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Chemical processing of materials; chemical processing according to solid state chemistry and solution chemistry; the studies involve roasting calcination and sintering, oxidation and reduction of materials, leaching reactions; kinetics, thermodynamics and electrochemical theory of leaching reactions; applications of solvent extraction and ion exchange; equilibrium and kinetics in solvent extraction and ion exchange; halogenation; calculations and design of chemical processing unit operations and cases study. • Materials Characterization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Theories and use of techniques in material analysis including mineralogy, microscopic techniques, differential thermal analysis, thermoqravinretric analysis, x-ray diffraction, x-ray fluorescence, atomic absorption spectrometry, inductively coupled electron microprobe analysis and wet chemical analysis. • Microscopic Analysis 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Components and functions of microscopes; qualitative and quantitative optical properties of materials; texture and grain size determination of materials; microscopic identification of materials; quantitative analysis of materials. •DESCRIPTION OF GRADUATE COURSESIN GEORESOURCES ENGINEERING • Comminution 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamental of comminution; fracture mechanics; the measurement of size reduction; breakage and selection functions; mathematical modeling of size reduction processes; the classification, selection and layout of comminution equipments, the control of comminution processes. • Solid-Liquid Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Introduction to solid-liquid separation; characterization of particle suspended in liquids; efficiency of separation of particles from liquids; coagulation and flocculation; gravity thickening; hydrocyclones; dewatering screen; filtration fundamentals; filter aids; pressure filtration; vacuum filtration; cake washing and dewatering thermal drying; solid-liquid separation equipment selection. • Particle Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Definition of particle and particle size; types of particle size distribution; measurement of central tendency; surface area; relationship between surface area and particle size distribution density and specific gravity; porosity and internal pore surface area and their relationship to process characteristics; principles of measurement; laboratory measurement; laboratory measurement and presentation of data. • Resources Environment and Pollution •Control 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Major environmental problems from production and utilization of resources; environmental technology to manage and control the problems; Waste minimization waste disposal, environmental planning for the development and utilization of resources including relevant environmental components related to resources utilization. • Resources Process Technology and •Utilization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Extraction, processing and utilization of resources; review of fundamental principles of process technology and utilization of resources; concepts of technology application; processes of extraction and improvement of material quality; review of principles of process design. • Materials Handling 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Materials handling involving storage and stockpiling; theory of flow solids in bins and bankers; design of bins and bunkers; conveyors and feeders; homogenization; hydraulic transport in pipe, pneumatic transport and waste sorting and disposal. • Physical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Physical processing of materials; review of fundamentals of separation of materials by physical properties; unit processes including screening, classification, gravity concentration, magnetic, high tension and electrostatic separation flotation, and other physical processes. • Chemical Process Separation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Chemical processing of materials; chemical processing according to solid state chemistry and solution chemistry; the studies involve roasting calcination and sintering, oxidation and reduction of materials, leaching reactions; kinetics, thermodynamics and electrochemical theory of leaching reactions; applications of solvent extraction and ion exchange; equilibrium and kinetics in solvent extraction and ion exchange; halogenation; calculations and design of chemical processing unit operations and cases study. • Materials Characterization 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Theories and use of techniques in material analysis including mineralogy, microscopic techniques, differential thermal analysis, thermoqravinretric analysis, x-ray diffraction, x-ray fluorescence, atomic absorption spectrometry, inductively coupled electron microprobe analysis and wet chemical analysis. • Microscopic Analysis 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Components and functions of microscopes; qualitative and quantitative optical properties of materials; texture and grain size determination of materials; microscopic identification of materials; quantitative analysis of materials.

5 • Geostatistics 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Introduction to geostatistics; spatial data and geostatistical approach; problems and geostatistical solution; structural analysis and its applications on sampling analysis and optimization; kriging system and characteristic features; estimator and estimation variance; and use of computer codes. • Groundwater Flow 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Groundwater flow, confined and unconfined flow, boundary conditions, concepts of pollutant transport in groundwater, transport mechanisms, one-dimensional flow model and well hydraulics, flow in recharging and pumping wells, mathematical modeling of groundwater flow in aquifer. • Contaminant Hydrogeology 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite •Fundamental concepts of groundwater contamination, sources of groundwater contamination, solute plumes, solute dispersion, adsorption and retardation, sea water intrusion, remediation options for groundwater contamination and monitoring system. • Agglomeration and Sintering 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamentals of agglomeration and sintering; mechanisms of adhesion between particles; strength of agglomerates; models of agglomerate tensile strength and capillary pressure of agglomerates; porosity of pore distribution in agglomerates; models of sintering processes; briquetting and palletizing; equipment and control in agglomeration processes. • Refractories and Ceramics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Refractories and ceramics industry, raw materials for refractories and ceramics. Physical and chemical properties of raw materials and products, ceramics processing and utilization. • Applied Surface and Colloid Chemistry 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite and • or Consent of Faculty •Thermodynamics of surfaces in single and multi-component systems; interfacial phenomena; theories of capillarity and electrocapillarity; discussion of the structure and properties of the electrical double layer; electrokinetics phenomena; discussion of Young’s equation. And contact angle in three phases system; surface chemistry of flotation and Flocculation-Surface chemistry of gas-solid reaction. • • Advanced Flotation 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite or • Consent of Faculty •A detailed study of physico-chemical principles in three-phased system; hydrodynamics and kinetics of flotation process. • Resources Assessment and Evaluation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Exploration, sampling an data evaluation of major resources petroleum deposit types, statistical theory, reserve evaluation and calculation, inventory and depletion. • Resources Management Principles • 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Types of resources; non-renewable resources utilization; development and exploitation of resources; depletion and exploitation of resources; depletion and conservation; recycling; recovery improvement and losses prevention control of resources utilization and pollution prevention, relationship with environment and related laws; roles of public and private sectors in setting up strategies of resources utilization and management planning. • Geostatistics 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Introduction to geostatistics; spatial data and geostatistical approach; problems and geostatistical solution; structural analysis and its applications on sampling analysis and optimization; kriging system and characteristic features; estimator and estimation variance; and use of computer codes. • Groundwater Flow 3(3-0-9) • Condition: Consent of Faculty •Groundwater flow, confined and unconfined flow, boundary conditions, concepts of pollutant transport in groundwater, transport mechanisms, one-dimensional flow model and well hydraulics, flow in recharging and pumping wells, mathematical modeling of groundwater flow in aquifer. • Contaminant Hydrogeology 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite •Fundamental concepts of groundwater contamination, sources of groundwater contamination, solute plumes, solute dispersion, adsorption and retardation, sea water intrusion, remediation options for groundwater contamination and monitoring system. • Agglomeration and Sintering 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Fundamentals of agglomeration and sintering; mechanisms of adhesion between particles; strength of agglomerates; models of agglomerate tensile strength and capillary pressure of agglomerates; porosity of pore distribution in agglomerates; models of sintering processes; briquetting and palletizing; equipment and control in agglomeration processes. • Refractories and Ceramics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Refractories and ceramics industry, raw materials for refractories and ceramics. Physical and chemical properties of raw materials and products, ceramics processing and utilization. • Applied Surface and Colloid Chemistry 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite and • or Consent of Faculty •Thermodynamics of surfaces in single and multi-component systems; interfacial phenomena; theories of capillarity and electrocapillarity; discussion of the structure and properties of the electrical double layer; electrokinetics phenomena; discussion of Young’s equation. And contact angle in three phases system; surface chemistry of flotation and Flocculation-Surface chemistry of gas-solid reaction. • • Advanced Flotation 3(3-0-9) •Condition: Prerequisite or • Consent of Faculty •A detailed study of physico-chemical principles in three-phased system; hydrodynamics and kinetics of flotation process. • Resources Assessment and Evaluation 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Exploration, sampling an data evaluation of major resources petroleum deposit types, statistical theory, reserve evaluation and calculation, inventory and depletion. • Resources Management Principles • 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Types of resources; non-renewable resources utilization; development and exploitation of resources; depletion and exploitation of resources; depletion and conservation; recycling; recovery improvement and losses prevention control of resources utilization and pollution prevention, relationship with environment and related laws; roles of public and private sectors in setting up strategies of resources utilization and management planning.

6 • Information Technology in • Resources management 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Data processing using computer systems; application of spatial data and information analysis in resources and environmental management; graphical information System (GIS); Management information System (MIS). • Resources Recycling 3(3-0-9) •Prerequisite: consent of faculty •Recyclable resources; recycling of non-metal, recycling of ferrous and non-ferrous metals; principles of recycling; criteria for recovery and recycling; potential benefits of recycling; recycling technology; limitation of recycling; markets for recycle, factors affecting recycle rates; environmental aspects of recycling. • Industrial Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of industrial minerals; extraction, processing and utilization of some major industrial minerals and dimension stones and quality improvement of these industry minerals and dimension stones to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. • Fuel Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of fuel minerals; evaluation or assessment, mining processing and utilization of the fuel minerals and quality improvement of these fuel minerals to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. • Quarry Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of rock and sand aggregate; deposit evaluation, quarrying, size reduction to various industrial application; economic aspects of the technology; quality improvement of products according to industrial specification; discussion of advanced technology of these activities with case studies. • Resources Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Mineral demand and supply; mineral trade and markets; minerals market model forecasting techniques; time series forecasting; government regulations and taxation; allocation and distribution of earth resources; resources evaluation; utilization; cost-benefit analysis; optimal control approach to earth resources development. • Industrial Minerals Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Industrial mineral industries, structure, demand and supply of industrial minerals, mining, processing technology, quality improvement, costing, pricing; problems of industrial mineral industries. • Earth Resources Development 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Concept of natural resources development, resources characterization, resources evaluation, selection of processing technology; earth resources utilization, economics of earth resources development. • Special Studies in Resources •Engineering I 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and discussion on interesting topics in resources engineering. • Special Studies in Resources •Engineering II 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and in-depth discussion on interesting topics in resources engineering. • Information Technology in • Resources management 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Data processing using computer systems; application of spatial data and information analysis in resources and environmental management; graphical information System (GIS); Management information System (MIS). • Resources Recycling 3(3-0-9) •Prerequisite: consent of faculty •Recyclable resources; recycling of non-metal, recycling of ferrous and non-ferrous metals; principles of recycling; criteria for recovery and recycling; potential benefits of recycling; recycling technology; limitation of recycling; markets for recycle, factors affecting recycle rates; environmental aspects of recycling. • Industrial Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of industrial minerals; extraction, processing and utilization of some major industrial minerals and dimension stones and quality improvement of these industry minerals and dimension stones to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. • Fuel Minerals Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of fuel minerals; evaluation or assessment, mining processing and utilization of the fuel minerals and quality improvement of these fuel minerals to meet the industrial requirements; discussion of advanced technology of these activities with case studies. • Quarry Technology 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •The technology of rock and sand aggregate; deposit evaluation, quarrying, size reduction to various industrial application; economic aspects of the technology; quality improvement of products according to industrial specification; discussion of advanced technology of these activities with case studies. • Resources Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Mineral demand and supply; mineral trade and markets; minerals market model forecasting techniques; time series forecasting; government regulations and taxation; allocation and distribution of earth resources; resources evaluation; utilization; cost-benefit analysis; optimal control approach to earth resources development. • Industrial Minerals Economics 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Industrial mineral industries, structure, demand and supply of industrial minerals, mining, processing technology, quality improvement, costing, pricing; problems of industrial mineral industries. • Earth Resources Development 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Concept of natural resources development, resources characterization, resources evaluation, selection of processing technology; earth resources utilization, economics of earth resources development. • Special Studies in Resources •Engineering I 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and discussion on interesting topics in resources engineering. • Special Studies in Resources •Engineering II 3(3-0-9) •Condition: Consent of Faculty •Analysis of and in-depth discussion on interesting topics in resources engineering.

7 ICP ATOMIC ABSORPTION MATERIAL CHARACTERIZATION LAB Surface Area Analyzer Scanning Electron Microscope

8 หน่วยงานที่รับเข้าทำงาน -Department of Mineral Resources - Department of primary Industry and Mines - EGAT - Mining Companies; Banpu, Lanna, Ital-Thai, Padaeng, etc - Recycle Companies; copper, paper, electronic waste, metal recovery, car parts, etc., - Consultant Companies X Ray Diffraction X Ray Fluorescence

9 แหล่งทุน • ทุนการศึกษา Teaching Assistance, ทุนคณะ และมหาวิทยาลัย • ทุนการทำวิจัยต่างประเทศ (Kyushu, Hokkaido, Waseda univ. Japan ประมาณ 2 ทุนต่อปี ) • เงินสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ • ทุนการศึกษา Teaching Assistance, ทุนคณะ และมหาวิทยาลัย • ทุนการทำวิจัยต่างประเทศ (Kyushu, Hokkaido, Waseda univ. Japan ประมาณ 2 ทุนต่อปี ) • เงินสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ

10 ผลงานวิจัย ป. โท • การสังเคราะห์แร่ซีโดไลท์ (Zeolite) จากเถ้าลอยถ่ายหิน (Coal Fly Ash)] • การลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง (Floatation of Low Grade Feldspas in Neutral Condition) • การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรี (Recovery of Zinc from Low Grade Ore from Kanchanaburi) • การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตปูนขาวโดยใช้เตาตั้งขนาดเล็ก แบบต่อเนื่อง (Feasibility Study of Lime Production Using Small- Scale Vertical Shaft Kiln) • การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์ (Distribution of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refining Process) • การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้ซีโอไลท้สังเคราะห์จากเถ้าลอย ถ่านหิน (Heavy Metals Removal from Effluents by Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash) • การศึกษาการผลิตก๊าซจากลิกไนต์โดยใช้เทคโนโลยีแบบเบคนิ่ง (Study of Lignite Gasification Using Fixed Bed Technology) การ จำลองระบบน้ำใต้ดินในพื้นที่คลองพระยาบรรลือ จ. พระนครศรีอยุธยา (Groundwater Modelling at Klong Praya Bunlue Pranakhon Si Ayuthaya Province) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์โดยตรงด้วยวิธีการละลายร่วมกับวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Recovery of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refinig Process by Direct Electroleaching) • การสังเคราะห์แร่ซีโดไลท์ (Zeolite) จากเถ้าลอยถ่ายหิน (Coal Fly Ash)] • การลอยแร่เฟลด์สปาร์เกรดต่ำในสภาวะเป็นกลาง (Floatation of Low Grade Feldspas in Neutral Condition) • การเก็บแร่สังกะสีจากสินแร่เกรดต่ำจากแหล่งกาญจนบุรี (Recovery of Zinc from Low Grade Ore from Kanchanaburi) • การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตปูนขาวโดยใช้เตาตั้งขนาดเล็ก แบบต่อเนื่อง (Feasibility Study of Lime Production Using Small- Scale Vertical Shaft Kiln) • การกระจายตัวของโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์ (Distribution of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refining Process) • การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้ซีโอไลท้สังเคราะห์จากเถ้าลอย ถ่านหิน (Heavy Metals Removal from Effluents by Synthetic Zeolite from Coal Fly Ash) • การศึกษาการผลิตก๊าซจากลิกไนต์โดยใช้เทคโนโลยีแบบเบคนิ่ง (Study of Lignite Gasification Using Fixed Bed Technology) การ จำลองระบบน้ำใต้ดินในพื้นที่คลองพระยาบรรลือ จ. พระนครศรีอยุธยา (Groundwater Modelling at Klong Praya Bunlue Pranakhon Si Ayuthaya Province) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าในตะกรันทุติยภูมิจากกระบวนการทำให้ ทองคำบริสุทธิ์โดยตรงด้วยวิธีการละลายร่วมกับวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Recovery of Precious Metals in Secondary Slag from Gold Refinig Process by Direct Electroleaching)

11 ผลงานวิจัย ป. โท • การพัฒนาดัชนีวัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมือง แร่ (Development of Environmental Performance Indicators for Mining Project) • เทคโนโลยีการเตรียมเชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำ (Coal Slurry Fuel Preparation Technology) • การก่อสร้างเตาอบประหยัดพลังงานที่ใช้ถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง (Construction of Energy Saving Oven Using Coal Briquettes as Fuel) • การศึกษาการนำน้ำมันตัดกลึงโลหะที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ (The Study of Used Metal Working Fluids Recycling) • การปรับปรุงคุณภาพยิปซัมฟลูแก๊สแหล่งแม่เมาะโดยเทคนิคการแต่งแร่ (Upgrading of Mae Mon Flue-Gas Gypsum by Mineral Processing Technique) • การประเมินศักยภาพในการเก็บกลับคืนโลหะกลุ่มเหล็กจากซากรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Recovery Evaluation of the Recovery Potential of Ferrous Metals from End-of-Life Automobile in Bangkok Metropolitan) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าจากขยะอิเลกทรอนิกส์ด้วยวิธีการละลายทาง เคมี (Recovery of Precious Metals form Electronic Scrap lay Hydrothermallurgy) • การคัดแยกโลหะทองแดงจาก Slag การคัดแยกเม็ดพลาสติกโดยวิธี Froth Floatation • การพัฒนาดัชนีวัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมือง แร่ (Development of Environmental Performance Indicators for Mining Project) • เทคโนโลยีการเตรียมเชื้อเพลิงถ่านหินผสมน้ำ (Coal Slurry Fuel Preparation Technology) • การก่อสร้างเตาอบประหยัดพลังงานที่ใช้ถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง (Construction of Energy Saving Oven Using Coal Briquettes as Fuel) • การศึกษาการนำน้ำมันตัดกลึงโลหะที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่ (The Study of Used Metal Working Fluids Recycling) • การปรับปรุงคุณภาพยิปซัมฟลูแก๊สแหล่งแม่เมาะโดยเทคนิคการแต่งแร่ (Upgrading of Mae Mon Flue-Gas Gypsum by Mineral Processing Technique) • การประเมินศักยภาพในการเก็บกลับคืนโลหะกลุ่มเหล็กจากซากรถยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร (Recovery Evaluation of the Recovery Potential of Ferrous Metals from End-of-Life Automobile in Bangkok Metropolitan) • การเก็บกลับคืนโลหะมีค่าจากขยะอิเลกทรอนิกส์ด้วยวิธีการละลายทาง เคมี (Recovery of Precious Metals form Electronic Scrap lay Hydrothermallurgy) • การคัดแยกโลหะทองแดงจาก Slag การคัดแยกเม็ดพลาสติกโดยวิธี Froth Floatation

12 ผู้ประสานงาน • ผศ. ดร. สุนทร พุ่มจันทร์ • ชั้น 14 และ 15 อาคารเจริญวิศวกรรม ( ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • โทร : Fax: •www.mining.eng.chula.ac.th ผู้ประสานงาน • ผศ. ดร. สุนทร พุ่มจันทร์ • ชั้น 14 และ 15 อาคารเจริญวิศวกรรม ( ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • โทร : Fax: •www.mining.eng.chula.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม Department of Mining and Petroleum Engineering • หลักสูตรวิศวกรรมทรัพยากรธรณี หลักสูตรมุ่งเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google