งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของระบบ. ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการ รากฟันเทียมพระราชทานฯ DentIIS- Dental Implant Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของระบบ. ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการ รากฟันเทียมพระราชทานฯ DentIIS- Dental Implant Information System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการ รากฟันเทียมพระราชทานฯ DentIIS- Dental Implant Information System

2 ภาพรวมของระบบ

3 สารสนเทศทันตกรรมรากเทียมผ่านเว็บ

4 ผู้ใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ทางทันตกรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ

5 ผู้ดูแลระบบ Hospital Management User Group Management
User Account Management ผู้ดูแลระบบ

6 ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์
Patient Medical Record Management New Patient Registration View Health History & Allergy Edit Dental Investigation Edit Treatment Plan Follow Up Notes ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์

7 เจ้าหน้าที่พัสดุ Inventory Management Purchase Order Take Stock
Adjust Inventory Quantity Safety Stock Level Check เจ้าหน้าที่พัสดุ

8 เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่การเงิน
Medical Billing and Payment Management Invoice Generating Billing Generating Balance Check เจ้าหน้าที่การเงิน

9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ
Report Manager (View, Search, Print out) Patient Statistics Inventory Statistics Medical Record Statistics by Hospitals, Areas, etc. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ

10 การรักษาความลับ ระดับในการรักษาความลับ
สิทธิการใช้ข้อมูลสำหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์ การอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย การอนุญาตให้ผู้ป่วยดูและใช้เวชระเบียนของตนเอง

11 ระบบรักษาความปลอดภัย
User Authenthification Firewall Antivirus Program

12 ระบบสำรองข้อมูล Full Backup Hot Backup

13 สรุป The administrator would The dental staffs would
set the lists of hospitals specified user accounts configure access rights to each users group and import data from previous project database. The dental staffs would register patients and record treatment plan & treatment services. The accounting clerk would generate invoice and payments to related departments. The inventory manager would purchase order, take stock and adjust inventory quantity. The report manager would generate useful reports for each user categories.


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของระบบ. ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการ รากฟันเทียมพระราชทานฯ DentIIS- Dental Implant Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google