งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปจำนวน APN และแผนการส่งศึกษาต่อ APN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปจำนวน APN และแผนการส่งศึกษาต่อ APN"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปจำนวน APN และแผนการส่งศึกษาต่อ APN
สาขา APN กำลังศึกษา แผนส่งศึกษา อายุรกรรม Sepsis (เยาวภา) Ac. MI (วรรณี) Ac. Stroke (ทรงพร) - 1. CRF 2. DM Type II, HT, AIDS ศัลยกรรม Trauma (รอสอบ) 1. Wound care 2. Breast cancer เด็ก Well Child clinic (สมปอง) Autistic (รอสอบ) 1. Pre-term สูติ Teenage pregnancy (บัวทิพย์) 1. DM in pregnancy 2. AIDS in pregnancy ตา Cataract (รอสอบ) จิตเวช Schizophrenia (โชติพร) Suicide (ศรีรัตน์) 1 (รอสอบ) ศัลยกรรมกระดูก Spinal cord injury (มารยาท) 1 เวชกรรม IC

2 สรุปจำนวน NCM ในปัจจุบัน (47 คน)
สาขา NCM อายุรกรรม (12) DM, COPD, CHF, HT, CKD(CAPD), Hemodialysis, AIDS, TB, Asthma, Cancer, Esophageal varice, Palliative care ศัลยกรรม (9) Multiple injury, Cerebral hematoma, Stone in urology, Sepsis, Appendicitis, Hernia, DM foot, CA Breast, Wound care and CA Colon เด็ก (9) DM Type 1, Febrile convulsion, Autistic, DHF, HIV in Children, Thalassemia, Asthma, Pneumonia, Early CPAP in Pre term สูติ (3) DM in pregnancy, Ectopic pregnancy, HIV in pregnancy ตา (3) DR, Cataract, Glucoma หู คอ จมูก (1) Chronic Hypertrophic Tonsillectomy ศัลยกรรมกระดูก (4) C spine injury, Closed fracture neck femur in elderly, TKA, spinal cord stenosis with Laminectomy เวชกรรม (5) DM, HT, Sepsis, Acute Stroke, STEMI IC (1) IC


ดาวน์โหลด ppt สรุปจำนวน APN และแผนการส่งศึกษาต่อ APN

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google