งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientRe- assessCommunication Information & Empowerment Discharge Continuity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientRe- assessCommunication Information & Empowerment Discharge Continuity."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientRe- assessCommunication Information & Empowerment Discharge Continuity of Care Ac. Appendicitis Ectopic Preg Ac MI Head Injury UGIB DM HT Asthma Stroke Stroke ACS,CKD,sepsis,COPD,DM,HI,asthma, DHF. Stroke, ACS,CKD,COPD,DM HI,asthma, (DHF) TB Spinal Inj UGIB DHF Sepsis Alc wirhdraw DHF Stroke Sepsis Multiple Trauma HIV จากกลุ่มผู้ป่วยสู่ ภาพรวม ของการดูแลผู้ป่วย

3 ตัวชี้วัด * Re – admit 28 วัน * Re-visit 48 ชม. ที่ ER *Asthma ในเด็ก Re-visit 48 ชม. ที่ ER * Asthma ในเด็ก Re – admit 28 วัน *COPD มาด้วย Exacerbation * ระยะเวลารอคอย ของ CADP

4 การวางแผนดูแลผู้ป่วย บทเรียนในการเชื่อมโยงและประสานแผน บทเรียนในการใช้ข้อมูลเพื่อชี้นำการ วางแผนดูแลอย่างเหมาะสม บทเรียนในการให้ผู้ป่วย / ครอบครัวในการ วางแผนดูแล บทเรียนในการประเมินผลการดูแล บทเรียนในการใช้ประโยชน์จากแผนการ ดูแลผู้ป่วย

5 การวางแผนจำหน่าย Stroke, ACS,CKD,COPD,DM,asthma,TB HI,(Ac. App. Fracture, มะเร็งระยะสุดท้าย ) LBW ( Neonatal Jaundice)(DHF) หญิงหลังคลอด (PIH PPH)

6 การวางแผนจำหน่าย ( ต่อ ) D- METHOD D Medication Enviroment Treatment Health Outpatient referent

7 การวางแผนจำหน่าย ( ต่อ ) Diet --------------------------------------------- คู่มือสำคัญ สำหรับผู้ป่วย และผู้ดูแล -Cath. NG Tube, bed sore,….


ดาวน์โหลด ppt Access Entry AssessmentInvestigation Diagnosis Plan of CareDischarge Plan Care of PatientRe- assessCommunication Information & Empowerment Discharge Continuity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google