งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา ยังไม่สิ้นสุด 1

2 หน่วยงานที่มีงานวิจัยค้าง ปี 40 -46 ลำดับหน่วยงาน จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) ทั้งหมดค้าง% (ค้าง) 1ศพช.จันทบุรี6111.63 2สวช10732.8 3ศพช.สมุทรสาคร3512.85 4ศพช.กระบี่1218.3 5ศพช.ตรัง1218.3 6ศพช.พังงา28310.71 7ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน26415.38 8สวก.46919.56 9ศพช.ฉะเชิงเทรา37821.62 10ศพช.ประจวบคีรีขันธ์611422.95 11สอช.18738.88 12ศพช.ระนอง21942.85 2

3 หน่วยงานที่มีงานวิจัยค้าง ปี 47 - 53 ไม่เกิน 50 % ลำดับหน่วยงาน จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) ทั้งหมดค้าง% (ค้าง) 1ศพช.นครศรีธรรมราช1417.14 2กวก.9111.11 3ศพช.กระบี่24312.5 4ศพช.ภูเก็ต204 5ศพช. สุราษฎร์ธานี26623 6ศพช.ตราด16425 7ศูนย์ฯ ปากพนังฯ8225 8ศพช.สมุทรสาคร351131.14 9ศพช.ระยอง24833.33 10ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ11436.36 11สสช.411639.02 12ศพช. จันทบุรี301240 13ศพช. นราธิวาส5240 14ศพช. ฉะเชิงเทรา14642.85 15สวช.683145.58 3

4 หน่วยงานที่มีงานวิจัยค้าง ปี 47 - 53 มากกว่า 50 % ลำดับหน่วยงาน จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) ทั้งหมดค้าง% (ค้าง) 1ศพช.สตูล11654.54 2ศพช.ตรัง9555.55 3ศพช.ประจวบคีรีขันธ์231356.52 4สวก.7457.14 5สอช.633758.87 6ศพช.พังงา171164.7 7ศพช. สมุทรสงคราม181266.66 8ศพช.สงขลา9666.66 9ศูนย์ฯ ปูป่าทุ่งทะเล3266.66 10ศพช.ชุมพร4375 11ศพช.ระนอง11100 4

5 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ ) ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลายังไม่ สิ้นสุด ( 10 ชุดโครงการ ) 5

6 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 1ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยงและ อนุรักษ์หอยตลับ (44 - 47) 4127 2ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย เพื่อการส่งออก (45-47) 235634 3ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการ เพาะพันธุ์และการผลิตพันธุ์หอยทะเลจากโรงเพาะ (45-47) 4307 4ชุดโครงการวิจัย:วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงหอย ตะโกรม(45-47) 92011 5ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนการผลิตปลากะพง ขาว (45-48) 241025 6ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปลากะพงแดงเชิงพาณิชย์(45-48) 83314 7ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อ(45-48) 177327 8ชุดโครงการวิจัย:การศึกษาและวิจัยการจัดการ เพื่อการอนุรักษ์หอยท้องถิ่น(45-48) 100313 6

7 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 9ชุดโครงการวิจัย:การเฝ้าระวังการดื้อสารต้านจุลชีพ ของเชื้อแบคทีเรียและการศึกษากลไกทางเภสัช เพื่อกำหนด การใช้สารต้านจุลชีพในสัตว์น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ (46-48) 92011 10ชุดโครงการวิจัย:การเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำเพื่อการ ส่งออก(45-49) 74256105 11ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงปลากะรังดอกแดงเชิงพาณิชย์ (45- 49) 344644 12ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยการเพาะเลี้ยงปลากะรัง จุดฟ้า (45-49) 122519 13ชุดโครงการวิจัย:การเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ (46- 49) 103114 ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปลาหมอทะเล (45-49) 6039 15ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปูเศรษฐกิจ (45-49) 573565 16ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปลาหมึก(45-49) 172322 7

8 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 17ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง หอยหวาน (45-50) 239032 18ชุดโครงการวิจัย:การพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายทะเล โดยระบบอินทรีย์ (46-50) 122216 19ชุดโครงการวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยง หอยแครง (48-50) 5005 20ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปู ทะเล ปูม้า และปูแสม (50-52) 1018028 21ชุดโครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาวิธีการอนุบาล และเลี้ยงปลากะพงขาว ด้วยอาหารสำเร็จรูป (50 - 52) 68014 22ชุดโครงการวิจัย: วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พันธุ์ปลากะรังดอกแดง (50-53) 1708 23ชุดโครงการวิจัยที่ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิค การเพาะเลี้ยงปลากะรังหงส์ (50-53) 5409 8

9 9 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลายังไม่สิ้นสุด ( 7 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 1ชุดโครงการวิจัย:โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล ปี (50-54) 1734051 2ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า (50-54) 2608 3ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทะเล (51-54) 4408 4ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเมตตาโบลิซึมของรงค วัตถุชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มสีในกลุ่มปลาการ์ตูน (52-54) 0707 5ชุดโครงการวิจัย: โครงการการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (50 - 55) 49013 6ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล (51-55) 0707 7ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล (52 -55) 28010 8ชุดโครงการวิจัย: โครงการวิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (53-55) 0303 9ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการ เพิ่มผลผลิตปลาตะกรับ จากการเพาะเลี้ยง (53-55) 0505 10ชุดโครงการวิจัย :โครงการวิจัยการควบคุมโรคสเตรป โตคอคโคซีสในปลาทะเลเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยง (53-55) 0202

10 10

11 11 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) สำคัญอย่างไร NRPM หน่วยงานวิจัยที่เสนอขอ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงบประมาณ นักวิจัย / บุคคลภายนอก สืบค้นข้อมูล นักวิจัย / บุคคลภายนอก สืบค้นข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google