งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา ยังไม่สิ้นสุด 1

2 หน่วยงานที่มีงานวิจัยค้าง ปี ลำดับหน่วยงาน จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) ทั้งหมดค้าง% (ค้าง) 1ศพช.จันทบุรี สวช ศพช.สมุทรสาคร ศพช.กระบี่ ศพช.ตรัง ศพช.พังงา ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน สวก ศพช.ฉะเชิงเทรา ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ สอช ศพช.ระนอง

3 หน่วยงานที่มีงานวิจัยค้าง ปี ไม่เกิน 50 % ลำดับหน่วยงาน จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) ทั้งหมดค้าง% (ค้าง) 1ศพช.นครศรีธรรมราช กวก ศพช.กระบี่ ศพช.ภูเก็ต204 5ศพช. สุราษฎร์ธานี ศพช.ตราด ศูนย์ฯ ปากพนังฯ8225 8ศพช.สมุทรสาคร ศพช.ระยอง ศูนย์ฯ คุ้งกระเบนฯ สสช ศพช. จันทบุรี ศพช. นราธิวาส ศพช. ฉะเชิงเทรา สวช

4 หน่วยงานที่มีงานวิจัยค้าง ปี มากกว่า 50 % ลำดับหน่วยงาน จำนวนงานวิจัย (เรื่อง) ทั้งหมดค้าง% (ค้าง) 1ศพช.สตูล ศพช.ตรัง ศพช.ประจวบคีรีขันธ์ สวก สอช ศพช.พังงา ศพช. สมุทรสงคราม ศพช.สงขลา ศูนย์ฯ ปูป่าทุ่งทะเล ศพช.ชุมพร ศพช.ระนอง

5 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ ) ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลายังไม่ สิ้นสุด ( 10 ชุดโครงการ ) 5

6 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 1ชุดโครงการ : การวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยงและ อนุรักษ์หอยตลับ ( ) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย เพื่อการส่งออก (45-47) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการ เพาะพันธุ์และการผลิตพันธุ์หอยทะเลจากโรงเพาะ (45-47) ชุดโครงการวิจัย:วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงหอย ตะโกรม(45-47) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนการผลิตปลากะพง ขาว (45-48) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปลากะพงแดงเชิงพาณิชย์(45-48) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง หอยเป๋าฮื้อ(45-48) ชุดโครงการวิจัย:การศึกษาและวิจัยการจัดการ เพื่อการอนุรักษ์หอยท้องถิ่น(45-48)

7 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 9ชุดโครงการวิจัย:การเฝ้าระวังการดื้อสารต้านจุลชีพ ของเชื้อแบคทีเรียและการศึกษากลไกทางเภสัช เพื่อกำหนด การใช้สารต้านจุลชีพในสัตว์น้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ (46-48) ชุดโครงการวิจัย:การเพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำเพื่อการ ส่งออก(45-49) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงปลากะรังดอกแดงเชิงพาณิชย์ (45- 49) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยการเพาะเลี้ยงปลากะรัง จุดฟ้า (45-49) ชุดโครงการวิจัย:การเพาะเลี้ยงปลาตะกรับ (46- 49) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปลาหมอทะเล (45-49) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปูเศรษฐกิจ (45-49) ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปลาหมึก(45-49)

8 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลาสิ้นสุด ( 23 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 17ชุดโครงการวิจัย:การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง หอยหวาน (45-50) ชุดโครงการวิจัย:การพัฒนาการเลี้ยงสาหร่ายทะเล โดยระบบอินทรีย์ (46-50) ชุดโครงการวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยง หอยแครง (48-50) ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปู ทะเล ปูม้า และปูแสม (50-52) ชุดโครงการวิจัย : การวิจัยและพัฒนาวิธีการอนุบาล และเลี้ยงปลากะพงขาว ด้วยอาหารสำเร็จรูป ( ) ชุดโครงการวิจัย: วิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พันธุ์ปลากะรังดอกแดง (50-53) ชุดโครงการวิจัยที่ : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิค การเพาะเลี้ยงปลากะรังหงส์ (50-53)

9 9 ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลายังไม่สิ้นสุด ( 7 ชุดโครงการ) ลำดับชื่อชุดเผยแพร่ค้างยกเลิกรวม 1ชุดโครงการวิจัย:โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล ปี (50-54) ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า (50-54) ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ทะเล (51-54) ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเมตตาโบลิซึมของรงค วัตถุชนิดต่างๆ ต่อการเพิ่มสีในกลุ่มปลาการ์ตูน (52-54) ชุดโครงการวิจัย: โครงการการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพร เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ( ) ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล (51-55) ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงปลาช่อนทะเล (52 -55) ชุดโครงการวิจัย: โครงการวิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสาหร่ายผักกาดทะเล (53-55) ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคการ เพิ่มผลผลิตปลาตะกรับ จากการเพาะเลี้ยง (53-55) ชุดโครงการวิจัย :โครงการวิจัยการควบคุมโรคสเตรป โตคอคโคซีสในปลาทะเลเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยง (53-55) 0202

10 10

11 11 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) สำคัญอย่างไร NRPM หน่วยงานวิจัยที่เสนอขอ งบประมาณแผ่นดิน สำนักงบประมาณ นักวิจัย / บุคคลภายนอก สืบค้นข้อมูล นักวิจัย / บุคคลภายนอก สืบค้นข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานวิจัย ของสำนักฯ จำนวนงานวิจัยแยกตาม หน่วยงาน ปี 40 – 46 ปี 47 – 53 ชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา สิ้นสุด ชุดโครงการวิจัยที่ระยะเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google