งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image คุยซายน์ (KUISCI) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานวิจัย และงานวิชาการ

2 คุยซายน์ (Kuisci) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยต่างๆ ขององค์กร ระบบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น สัญญารับ ทุนอุดหนุนวิจัย การจัดการการเบิกเงิน และรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักวิจัย (Researcher Database) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น NRPM, BIODATA, Thai Researcher บูรณาการข้อมูลให้เป็น องค์ความรู้ และประสานระบบต่างๆ เข้า กับ ระบบบริหารจัดการ งานวิจัยขนาดใหญ่

3 การทำงานของคุยซายน์ 1. การประกาศทุนหรือ โครงการวิจัย (Call for Proposal) 2. การดำเนินกิจกรรมงานวิจัย (Research Processing) 3. การจัดการหลังงานวิจัยเสร็จ สิ้น (Post-processing)

4 ?? ผู้เสนองาน ผู้ขอรับงาน ต้องการวิจัยเรื่อง เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือ มีงบสำหรับวิจัยให้ 1,500,000 บาท ผู้ขอรับงาน การทำงานของคุยซายน์ (2)  Call for Proposal

5 มีผู้ตอบรับและส่งข้อเสนอ โครงการมาดังนี้ ?? ผู้เสนองาน ผู้ขอรับงาน การทำงานของคุยซายน์ (3)  Call for Proposal

6 ?? ผู้เสนองาน ผู้ขอรับงาน การทำงานของคุยซายน์ (4)

7 การประกาศโครงการ

8 การเชิญนักวิจัยเพื่อส่งข้อเสนอโครงการ

9 นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ

10 การเชิญผู้เชี่ยวเชิญประเมินข้อเสนอ โครงการ

11 Caller การคัดเลือกนักวิจัย

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google