งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.3. คุยซายน์ (KUISCI) ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน งานวิจัย และงานวิชาการ

2 คุยซายน์ (Kuisci) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยต่างๆ ขององค์กร ระบบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานวิจัย เช่น สัญญารับ ทุนอุดหนุนวิจัย การจัดการการเบิกเงิน และรับเงินทุนอุดหนุนวิจัย ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักวิจัย (Researcher Database) ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย เช่น NRPM, BIODATA, Thai Researcher บูรณาการข้อมูลให้เป็น องค์ความรู้ และประสานระบบต่างๆ เข้า กับ ระบบบริหารจัดการ งานวิจัยขนาดใหญ่

3 การทำงานของคุยซายน์ 1. การประกาศทุนหรือ โครงการวิจัย (Call for Proposal) 2. การดำเนินกิจกรรมงานวิจัย (Research Processing) 3. การจัดการหลังงานวิจัยเสร็จ สิ้น (Post-processing)

4 ?? ผู้เสนองาน ผู้ขอรับงาน ต้องการวิจัยเรื่อง เครื่องตรวจสอบลายนิ้วมือ มีงบสำหรับวิจัยให้ 1,500,000 บาท ผู้ขอรับงาน การทำงานของคุยซายน์ (2)  Call for Proposal

5 มีผู้ตอบรับและส่งข้อเสนอ โครงการมาดังนี้ 1. ----------------------- -- 2. ----------------------- -- 3. ----------------------- -- ?? ผู้เสนองาน ผู้ขอรับงาน การทำงานของคุยซายน์ (3)  Call for Proposal

6 ?? ผู้เสนองาน ผู้ขอรับงาน การทำงานของคุยซายน์ (4)

7 การประกาศโครงการ

8 การเชิญนักวิจัยเพื่อส่งข้อเสนอโครงการ

9 นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการ

10 การเชิญผู้เชี่ยวเชิญประเมินข้อเสนอ โครงการ

11 Caller การคัดเลือกนักวิจัย

12 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. 2.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google