งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

2 Company Logo 1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://nrpm.nrct.go.th 2. เลือกเมนูด้านบนหัวข้อ “ลงชื่อเข้าใช้ระบบ” 3. กรอก Username (หมายเลขบัตรประชาชน) และ Password 1 2 3 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

3 Company Logo 4. เลือกปีงบประมาณ 5. เลือกเมนูหลักหัวข้อ “โครงการที่ดำเนินการ-On” 4 5 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

4 Company Logo 6. เลือกหัวข้อ “ดำเนินการ” 6 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

5 Company Logo 7. เลือกหัวข้อ “รายงานผลการวิจัย” 8. เลือก “ดำเนินการ” 7 8 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

6 Company Logo 9. เลือกหัวข้อ “เพิ่มแผนวิจัยใหม่” 9 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

7 Company Logo 10. กรอกแผนดำเนินงานวิจัยตามแบบฟอร์ม 11. เลือกหัวข้อ “บันทึกแผนงานวิจัย” 10 11 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

8 Company Logo 12. หากต้องการลบแผนงานวิจัย เลือกเครื่องหมายรูปกากบาท 13. หากต้องการแก้ไขแผนงานวิจัย เลือกเครื่องหมายรูปดินสอ 14. หากต้องการเพิ่มแผนงานวิจัยอีก เลือกหัวข้อ “เพิ่มแผนวิจัยใหม่” 1213 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring) 1414

9 Company Logo 1515 1616 15. เลือกหัวข้อ “รายงานความก้าวหน้า” 16. เลือก “ดำเนินการ” ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

10 Company Logo 17. กรอกแผนดำเนินงานวิจัยตามแบบฟอร์ม 18. เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูล” 1717 1818 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

11 Company Logo 19. เมื่อต้องการส่งรายงานความก้าวหน้า เลือกหัวข้อ “ยืนยันการส่ง” 20. เมื่อต้องการยกเลิก เลือกหัวข้อ “ย้อนกลับ” 191920 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

12 Company Logo 21 2 21. เลือกหัวข้อ “รายงานฉบับสมบูรณ์” 22. เลือก “ดำเนินการ” ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

13 Company Logo 23. กรอกแผนดำเนินงานวิจัยตามแบบฟอร์ม 24. เลือกหัวข้อ “บันทึกข้อมูล” 2323 2424 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

14 Company Logo 25. เมื่อต้องการส่งรายงานความก้าวหน้า เลือกหัวข้อ “ยืนยันการส่ง” 26. เมื่อต้องการยกเลิก เลือกหัวข้อ “ย้อนกลับ” 25252626 ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

15


ดาวน์โหลด ppt อนวัช กองมงคล นิภาพร สารศักดิ์ โทร 2478, 2480 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ระบบติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (NRPM – Ongoing Monitoring)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google