งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://nrpm.nrct.go.th ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

2 ในอดีต ::PREPEP

3 เป็นโปรแกรมที่ต้องติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้ : windows application โปรแกรมฐานข้อมูลที่ใช้ : Microsoft Access / Microsoft Sql Server ระบบการส่งข้อมูลมายัง วช. : นำออกข้อมูล แล้วส่งเป็นไฟล์ข้อมูล ป้อนข้อมูลโดยหน่วยงาน

4 ในอดีต :: PREPEP ปัญหาที่พบ  ข้อมูลที่นำเข้าและออกไม่สัมพันธ์กัน  หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และมีนักวิจัยจำนวน มาก จะมีปัญหาในการกรอกข้อมูลนักวิจัย  การพิมพ์อักขระต้องห้ามลงไปในข้อมูล อาจทำให้ เกิดความผิดพลาดในการนำเข้า และส่งออก  ความกว้างของ text field ตัวอย่างอักขระต้องห้ามใน PREPEP : #, “, ‘

5 ปัจจุบันและอนาคต : NRPM การป้อนข้อมูลเข้าแบบ online ผ่าน เครือข่าย Internet สามารถป้อนข้อมูลเข้าพร้อมกันได้ หลายคน สามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่าน Internet สามารถทำงานได้ทุกที่ที่มีเครือข่าย Internet สามารถติดตามการประเมินข้อเสนอ การวิจัยได้ตลอดเวลาผ่านเครือข่าย Internet ในขั้นต่อไป อาจมีการพัฒนาต่อยอด ให้สามารถติดตามการดำเนินงานของ โครงการได้ รวมไปจนถึงการ ประเมินผลความสำเร็จของ โครงการวิจัย สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถ เชื่อมต่อ Internet จะมีโปรแกรม offline ให้

6 ข้อมูลทั่วไปของระบบ NRPM เครื่อง Server  Web server : IIS 6  Database server : Microsoft SQL Server 2005 Web Application : ASP.NET 2.0 Internet Connection Speed : 155 Mbps การเชื่อมต่อผ่าน uninet จะทำให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานจาก ผู้ใช้จำนวนมาก พร้อมๆ กันได้

7 ความต้องการขั้นต้นของเครื่อง PC สำหรับผู้ใช้ สำหรับระบบ ONLINE นักวิจัย / เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี ความสามารถและลักษณะต่อไปนี้  หน่วยประมวลผลกลาง Intel Pentium III ขึ้นไป /AMD Duron ขึ้นไป  หน่วยความจำ 128 MB -7howx  ความละเอียดของหน้าจอ 1024 x 768  ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP/2000/ME/98  โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป  การเชื่อมต่อ Internet ความเร็ว 56 kbps ขึ้นไป สำหรับระบบ Offline ต้องมี Microsoft Access 2000

8 รูปแบบการส่งข้อเสนอโครงการผ่าน ระบบ NRPM กรอกข้อเสนอโครง การแบบ online นักวิจัยเจ้าหน้าที่หน่วยงานหัวหน้าหน่วยงาน วช. ตรวจสอบข้อเสนอ / กรอกฟอร์มแทนนักวิจัย ประเมินข้อเสนอ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ครั้งสุดทาย ประเมินข้อเสนอ โครงการ ONLINE OFFLINE บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมแบบ Offline รวบรวมข้อมูล แล้วส่งให้ วช.

9 การส่งข้อเสนอโครงการแบบ Online ของ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน / นักวิจัย เจ้าหน้าที่ / นักวิจัย Login เข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูล ข้อเสนอ โครงการ บันทึกและส่ง ข้อเสนอ โครงการ Logout

10 ข้อมูล กรม B เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บริหาร ระดับของข้อมูล ระดับการเข้าถึงของข้อมูล วช ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงข้อมูลทั่วไป ข้อมูล มหาวิทยาลัย A เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บริหาร นักวิจัย (share)

11 NRPM website - login

12 NRPM website - Register

13 NRPM website – Department menu

14 NRPM website – Researcher menu

15 NRPM website - Input

16 NRPM website - Evaluation

17 NRPM website - Report

18 คำถามที่พบบ่อย การใช้งานต้องติดตั้งโปรแกรมนี้หรือไม่  ไม่ต้อง เนื่องจากเป็นการใช้งานผ่านเว็บไซต์ ยกเว้น กรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้ระบบ offline มีโปรแกรม Microsoft Access 2000 คำถาม ระบบนี้สามารถเข้ามาใช้งานได้ทุกคน หรือไม่ และเข้ามาใช้โดยวิธีใด  ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าระบบได้ โด ผู้ใช้จะต้องมีชื่อ login และรหัสผ่าน ในการเข้าใช้ การกรอกข้อมูลจะต้องมีรหัสผ่าน ทางหน่วยงาน จะได้รหัสผ่านจากไหน  ทาง วช. จะส่ง ชื่อ login และ password ของผู้ดูแล ระบบของหน่วยงาน ให้กับหน่วยงาน โดยทางหน่วยงาน สามารถเพิ่ม user ได้ การกรอกข้อมูลของโปรแกรมควรเป็นหัวหน้า ข้อเสนอการวิจัยหรือหน่วยงาน เป็นผู้กรอกข้อมูล  ขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงานและนักวิจัย

19 คำถามที่พบบ่อย สามารถป้อนข้อมูลเข้าพร้อมๆ กันได้หรือไม่  ได้ ข้อมูลที่กรอกและบันทึกไว้จะไปอยู่ที่ไหน  จะเก็บอยู่ที่ Server กลาง ข้อจำกัดของการใช้งาน Online เป็นอย่างไร  หลังจาก login แล้วจะมีช่วงเวลาสำหรับการ logout โดย อัตโนมัติถ้าหากปล่อยทิ้งไว้  ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet จะมีผลต่อการใช้งาน มาก กำหนดเวลาในการใช้ระบบ  ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในการเปิดให้ส่งข้อเสนอ โครงการจะมีการแจ้งวันสุดท้ายให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ทราบอีกครั้ง

20 ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือ, โปรแกรม offline, และอ่านข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NRPM ได้ที่ http://nrpm.nrct.go.th


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google