งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการใช้ Microsoft Excel. 1. การตีตารางในรูปแบบต่าง ๆ 2. การแทรกภาพในตาราง 3. การตกแต่งข้อมูลด้วย Format Cells 4. การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร 5. การย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการใช้ Microsoft Excel. 1. การตีตารางในรูปแบบต่าง ๆ 2. การแทรกภาพในตาราง 3. การตกแต่งข้อมูลด้วย Format Cells 4. การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร 5. การย่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการใช้ Microsoft Excel

2 1. การตีตารางในรูปแบบต่าง ๆ 2. การแทรกภาพในตาราง 3. การตกแต่งข้อมูลด้วย Format Cells 4. การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร 5. การย่อ ขยาย Row, Column อัตโนมัติ 6. การรันตัวเลขอัตโนมัติ เช่น จาก 1 ถึง 100 7. พิมพ์ข้อมูลใน sheet เดียว สามารถนำไปไปโชว์อัตโนมัติใน ทุก sheet 7 เทคนิคในการใช้ Microsoft Excel

3 วิธีการตีตารางของ Excel แบ่งออกได้ 3 วิธีหลัก ๆ คือ 1. การใช้ Auot Format วิธีใช้ คือ คลุมข้อมูลที่ต้องการตีตาราง หรือ จัดรูปแบบเอกสาร จากนั้น ให้คลิก Format Auot Format ทางด้านซ้ายมือหมายถึงรูปแบบต่างๆ ทางขวามือเป็นตัวอย่าง 1. วิธีการการตีตารางใน รูปแบบต่าง ๆ

4 3. การตีตารางโดยใช้ Format cell คลุมข้อมูลที่ต้องการตีตาราง ให้เลือกเมนู Format cell คลิกเพื่อสร้างเส้นในตำแหน่งที่ ต้องการได้ ทั้งแนวตั้งแนวนอน ซ้าย ขวา หรือทแยงมุม 2. การใช้ไอคอน Border ให้คลิกไอคอน Border จะได้ภาพ ลักษณะดังกล่าว รูป จะมีการตีเส้นในแต่ละ ด้าน

5 วิธีการนำภาพมาใส่ใน sheet จะมีวิธีการเช่นเดียวกับใน โปรแกรม Microsoft Word นั้นคือเข้าเมนู Insert เลือก Clipart หรือ From File แต่ปัญหาที่พบคือ ภาพที่ได้จะมีเส้น กรอบ ซึ่งมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 2. คลิกขวาจะได้เมนูลัด เลือก Format Picture 3. คลิกไปที่แท็ป color and lines 4. คลิกไปที่ lines แล้วเลือก No Line 2. การแทรกภาพในตาราง 1. ให้คลิกรูปภาพที่ต้องการลบกรอบ

6 วิธีการตกแต่งข้อมูล 1. การบันทึกข้อมูลในรูปแบบวันที่ 2. พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา เลือก Format Cells 3. การตกแต่งข้อมูลด้วย Format Cells

7 วิธีการการคำนวณพื้นฐาน ดังนี้ 1. ดูภาพตัวอย่าง ถ้าต้องการยอดรวม วางไว้ตำแหน่งสี เหลือง ยอดรวม ค่าใช้จ่าย วางไว้ ตำแหน่งสีชมพู และ ส่วนต่างของรายได้ ค่าใช้จ่าย วางไว้ ตำแหน่งสีฟ้า 4. การคำนวณ บวก ลบคูณ หาร

8 2. เริ่มจาก ยอดรวมรายได้ โดย คลิกเม้าส์ไปที่ตำแหน่งสีเหลือง จากนั้นคลิกไอคอนผลรวม จะ ได้ดังภาพ จากนั้น กดปุ่ม Enter หนึ่งครั้ง จะ ได้ผลรวมตามต้องการ โดย เราสามารถใช้ลักษณะของสูตรการ คำนวณแทนด้วย ตัวอย่างดังนี้ =B2+B3 - สีชมพู ในช่องค่าใช้จ่ายจะได้สูตร =SUM(B5:B6) หรือ =B5+B6 - สีฟ้า หาผลต่างของรายได้ค่าใช้จ่าย จะได้ สูตร =B4-B7 - เครื่องหมาย * แทน คูณ และเครื่องหมาย / แทน หาร

9 วิธีการปรับความสูงและความกว้างของ Row, Column 1. บันทึกข้อมูลตามต้องการ ดังภาพ 5. การย่อ ขยาย Row, Column อัตโนมัติ

10 2. เริ่มด้วยปรับความกว้างของ Column ด้วยการคลิก Column B ( ให้ คลิกที่ตัวอักษร B) 3. กดปุ่ม Shfit ที่แป้นพิมพ์ จากนั้น คลิก Column สุดท้าย คือ G 4. ปรับขนาดตามต้องการ โดยใช้ เม้าส์คลิกและลาก บริเวณด้านข้าง ของ Column G ( ย่อหรือขยายได้ ตามต้องการ ) 5. เมื่อได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ให้ คลิกปล่อยเม้าส์ 6. ขนาดของความกว้างของ Column ก็จะเป็นไปตามต้องการ

11 สามารถทำได้ดังนี้ คือ พิมพ์หมายเลข 1 ใน cell แรก และ 2 ใน cell ถัดไป จากนั้น คลิกเลือกทั้ง 2 cell ดังภาพ ที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่มุมล่างสุด ให้ คลิกและลากไปยัง cell ที่ต้องการ จากนั้นปล่อยเม้าส์ จะได้ตัวเลขรัน อัตโนมัติตาม ต้องการ 6. การรันตัวเลขอัตโนมัติ เช่น จาก 1 ถึง 100

12 จากภาพ ที่มุมซ้ายล่างของ sheet จะเห็นคำว่า sheet1, sheet2,shee3 อยู่ ต้องการพิมพ์ข้อมูลให้แสดงในทุก ๆ sheet สามารถทำได้ดังนี้ คลิกที่ sheet1 กดปุ่ม shift ค้างและคลิกเลือก sheet ที่ต้องการ ดังภาพ พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูลที่พิมพ์ก็ จะไปปรากฎใน sheet อื่น ๆ ด้วย 7. พิมพ์ข้อมูลใน sheet เดียวแต่สามารถไปโชว์อัตโนมัติในทุก ๆ sheet


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการใช้ Microsoft Excel. 1. การตีตารางในรูปแบบต่าง ๆ 2. การแทรกภาพในตาราง 3. การตกแต่งข้อมูลด้วย Format Cells 4. การคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร 5. การย่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google