งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์การเป็น นักเรียนทุนภายใต้ Asian Scholarship Foundation (FORD FOUNDATION) โดย ภาสกร บัวศรี Cohort 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์การเป็น นักเรียนทุนภายใต้ Asian Scholarship Foundation (FORD FOUNDATION) โดย ภาสกร บัวศรี Cohort 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์การเป็น นักเรียนทุนภายใต้ Asian Scholarship Foundation (FORD FOUNDATION) โดย ภาสกร บัวศรี Cohort 2

2 ก่อนมาเป็นนักเรียน ทุน  ทำงาน NGOs 12 ปี (GRID Foundation)  ประสบการณ์งานพัฒนาพอมี แต่ หลัก วิชาการ หรือ ทฤษฎียังอ่อนด้อย มาก  อ่อนเรื่องการใช้ Technology  ภาษาอังกฤษ ไม่รู้ เรื่องเลย

3 ทำไมสมัคร ทุน ? อยากออกจากกะลาไปเรียนรู้ โลกกว้างโดย....  เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี งาน พัฒนา  พัฒนาเรื่องเทคโนโลยี  พัฒนาด้านภาษา  รู้จักเพื่อน หรือ Network

4 TOUR VIETNAM เรียนภาษา 7 เดือน นับหนึ่งใหม่ เรียนไม่รู้เรื่อง ( ฟัง พูด อ่าน ไม่ได้เลย ) ไกลบ้านนานๆ เป็นครั้งแรก ห่วงบ้าน คิดถึงบ้าน ยิ่งไม่รู้ ไม่มั่นใจ ไม่กล้า ทำ ให้พัฒนาตัวเองได้ช้า ได้อะไรเยอะมาก ฝึกภาษา คอมพิวเตอร์ เรียนรู้วัฒนธรรม ได้เพื่อน และการจัดการตัวเอง

5 PHILIPPINES

6 การเรียนและการปรับตัวระหว่าง การเรียน ภาษา คือ หัวใจ ของการ เรียน ประสานงาน ติดต่อ กับอาจารย์ ผู้สอน Adviser Tutor และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ร่วมห้องเรียน คือตัว ช่วยที่ดีในการเรียน เรียนรู้จากกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น เวทีสัมมนา และการร่วม กิจกรรมกับองค์กรอื่นๆ

7 ประสบการณ์การไปใช้ชีวิตต่าง แดน การเตรียมตัว ก่อนเดินทาง ที่พักอาศัย อาหาร การประพฤติ ตัวทั่วไป ติดต่อสถานทูตไทยใน ประเทศที่เราอยู่ การจัดการเงิน

8 ประสบการณ์ประทับใจ Sandwich Program, Vermont, USA  เพื่อน Network  วัฒนธรรมใหม่  วิชาการที่ตรงกับ ประสบการณ์  การใช้ชีวิตต่างแดน

9 สรุป  ภาษาคือหัวใจ  เมื่อมีปัญหาในการเรียนต้องปรึกษา adviser หรือ เจ้าหน้าที่ทางโรงเรียนที่ดูแลโดยตรง  ต้องกล้าคิด กล้านำ กล้าแสดงออกให้เหมาะสม  การเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมอื่นๆ นอก ห้องเรียน  อย่าประหยัด จนเป็นอุปสรรคการเรียนรู้  การพักด้วยกันตลอด ของนักเรียนไทยด้วยกันอีกด้าน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้  ทบทวนและตระหนักในบทบาทตัวเองตัวเองตลอด ว่ากำลังทำอะไร  ทำงานหนัก ขยัน อดทน จะประสบผลสำเร็จในที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์การเป็น นักเรียนทุนภายใต้ Asian Scholarship Foundation (FORD FOUNDATION) โดย ภาสกร บัวศรี Cohort 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google