งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา
มูลนิธิอันดามัน Save Andaman Network Foundation

2 ข้อมูลสถานประกอบการ ชื่อสถานประกอบการ - มูลนิธิอันดามัน Save Andaman Network Foundation(SAN) ที่ตั้ง - 35/1 หมู่ 4 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ตำแหน่งงาน - เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ที่ปรึกษาการปฏิบัติสหกิจ - คุณ ศักดิ์กมล แสงดารา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิอันดามัน

3 เหตุผลของการเลือก ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์
ต้องการที่จะศึกษาการทำงานขององค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) อยู่ใกล้บ้าน

4 ภาระงานที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม พื้นที่หลักที่รับผิดชอบ
ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง พื้นที่รองที่รับผิดชอบ บ้านเกาะมุกด์ บ้านเกาะลิบง

5 ปัญหาและอุปสรรค ระบบที่ต่างกันของคณะกับองค์กร
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจกับอาจารย์ที่ไปนิเทศน์ไม่ใช่อาจารย์คนเดียวกัน ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำงานหลักที่รับหมอบหมาย

6 ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้การทำผังชนชนซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบว่าองค์กรพัฒนาเอกชนทำงานกันอย่างไร ได้เรียนรู้การทำงาน การใช้ชีวิตจริง ได้พบเจอกับนักพัฒนาเอกชนหลากหลายกลุ่ม ได้รู้ว่าคนจนยังมีที่ยืนในสังคมไทย


ดาวน์โหลด ppt Presentation การปฏิบัติสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google