งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล แบบ Sector Sampling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล แบบ Sector Sampling."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล

2 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล แบบ Sector Sampling

3 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 1

4 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 2

5 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 3

6 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 4

7 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 5

8 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 6

9 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 7

10 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 8

11 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 9

12 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 10

13 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล แบบ Fixed Grid

14 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 1

15 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 2

16 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 3

17 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 4

18 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 5

19 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 6

20 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 7

21 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 8

22 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 9

23 แบบบันทึกข้อมูล แบบที่ 10


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล แบบ Sector Sampling.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google